Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.
Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult. (Foto: Norconsult)

3. kvartal 2021: Norconsult økte omsetningen

Norconsult-konsernet leverte solid vekst i salget i tredje kvartal 2021.

Omsetningen for konsernet endte på 1510 millioner kroner for kvartalet, mot fjorårets 1419 millioner (+ 6,4 %). Driftsresultatet før goodwillavskrivninger (EBITA) er 141 millioner kroner mot 161 millioner i fjor.

Det skriver Norconsult i en pressemelding.

Fjorårstallet er korrigert for kostnader til lønnsbonus innført ved avvikling av B-aksjeordningen i Norconsult, og er derfor sammenlignbart. Konsernet leverer en brutto EBITA-margin på 9,3 prosent (kvartal 3 2020: 11,4 prosent). Årsaken til nedgang i EBITA er noe svakere fakturerbarhet som følge av sykefravær samt effekter fra gjenåpningen av samfunnet, noe som medfører økt reiseaktivitet, sosiale sammenkomster og kurs- og opplæringsaktiviteter. Dette er i tråd med forventningene, heter det i meldingen.

Konsernet leverte en sterk vekst både i brutto omsetning og EBITA hittil i år per september 2021. Omsetningen på 5 320 (4 979) millioner kroner er 340 millioner (+ 6,8 %) høyere enn på samme tid i fjor, mens EBITA på 483 (448) millioner er 35 millioner høyere.

Les også

Positiv trend i Norden

– Jeg er tilfreds med resultatene, og det er gledelig å se at den positive trenden fortsetter i Norconsult Sverige, Norconsult Danmark og i datterselskapet Technogarden. Driftsmarginen hittil i år på 9,1 prosent er på samme nivå som fjoråret, og reflekterer et generelt høyt aktivitetsnivå og god oppdragsgjennomføring. Ordreboken utvikler seg positivt i alle forretningsområder og vi har tro på at vår lokale tilstedeværelse er viktig og riktig, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

Norconsult har i dag i underkant av 70 kontor- og arbeidssteder i Norge og 136 i hele konsernet.

Ifølge meldingen viser Norconsult Sverige fortsatt en sterk og positiv utvikling og selskapet teller nå mer enn 1 000 medarbeidere.

I tredje kvartal ble det kjent at Norconsult er en av to norske rådgiverbedrifter som er med i konsortiet Sotra Link, som skal realisere Sotrasambandet. Norconsult har fått prosjekteringsansvaret for Sotra bru, en firefelts hengebru med separat gang- og sykkelvei.

1. oktober signerte Sporveien kontrakt for prosjektering av Majorstuen T-baneknutepunkt med Dr. Ing. A. Aas‐Jakobsen og Norconsult, hvor man har gått sammen i et felles aksjeselskap. I september signerte Norconsult rammeavtale med Bymiljøetaten i Oslo kommune om rådgivning og prosjektering av kommunal infrastruktur i byutviklingsområder i Oslo for fire år, med opsjoner. Dette blir en videreføring av tilsvarende arbeider i Hovinbyen fra 2014 og på Ensjø helt fra 2007.

Norconsult er engasjert i fem store planoppdrag for tiden; E6 Roterud-Storhove, E39 Ytre ringvei, E6 Korporalsbrua-Gyllan, E18 Vestkorridoren og E39 Flekkefjord-Lund.

Norconsult-konsernet har i 2021 kjøpt selskapene Pecom AS i Flekke, Bothnia VVS Ingenjörer AB i Luleå, virksomheten til AG Plan og Arkitektur AS i Ørsta, Citiplan AS i Larvik, Rubow Arkitekter i København, JAF Arkitektkontor AS på Gjøvik, NOCA Teknik AB, KMV Forum AB i Stockholm samt overtatt virksomheten til PE Spår- och järnvägsteknikteam i Sverige.

Les også

Forsiden akkurat nå