Fylkesvei 359, med Åse bru og utsikt Flatdal.
Fylkesvei 359, med Åse bru og utsikt Flatdal. (Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen/Vestfold og Telemark fylkeskommune)

3 km ny fylkesvei i Telemark: B&G vil ha 330 mill for jobben

Og pluss mva. blir det rundt 410 millioner kroner for oppdraget. Fylkets overslag ligger rundt 100 millioner kroner lavere.

Veier24 har tidligere skrevet om prosjektet fylkesvei 359 Kaste-Stoadalen i Nome kommune i gamle Telemark. Strekningen er på tre kilometer, og det hele er en totalentreprise.

Da Stortinget behandlet bompengefinansieringen av  prosjektet i fjor, lød kostnadsoverslaget på 313,7 millioner kroner inkl. mva. Av dette skal fylkeskommunen bidra med 178,4 millioner og bilistene gjennom bompengebetaling med 135,3 millioner.

8. juni i år gikk tilbudsfristen ut. Dagen etter kunne byggherre Vestfold og Telemark fylke melde at det kun var kommet inn ett pristilbud, og at tilbudet var betydelig høyere enn den økonomiske rammen som er satt for prosjektet.

I dag har Veier24 fått tilsendt åpningsprotokollen for fylkesvei 359 Kaste-Stoadalen fra fylket. Protokollen viser at Bertelsen & Garpestad er eneste tilbyder. Tilbudssummen er på 330.518.627 kroner. Og den summen er uten mva. Et påslag på 25 prosent mva. vil si drøye 413 millioner kroner totalt.

Fylket har tidligere opplyst at de vil gå gjennom tilbudet for å vurdere hva slags strategi byggherren skal ha for det videre arbeidet.

Tenkt trase for den nye fylkesveien. Illustrasjon: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Strekningen Kaste-Stoadalen er hovedforbindelsen mellom Ulefoss og Lunde. Den eksisterende fylkesveien gjennom Stoadalen og Lanna er svingete, trang og har lav trafikksikkerhet, og det har vært jobbet for en ny vei i en årrekke.

Den nye fylkesveien i Nome kommune skal lede trafikkstrømmen utenom Ulefoss sentrum og den smale Lannaveien. Deler av den nye veien skal bygges i områder hvor grunnforholdene er krevende. Det skal også bygges en rundt 90 meter lang tunnel i løsmassene, samt ei 255 meter lang bru. Denne konstruksjonen skal være ei fritt-fram-bygd bru.

Les også

Forsiden akkurat nå