Kart over bomstasjoner i Oslo.
Kart over bomstasjoner i Oslo. (Jarle Skoglund)

29 bomstasjoner blir til 82 i Oslo og Akershus

Og de økte bompengeinntektene skal først og fremst gå til tiltak som forbedrer kollektivtilbudet.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet slås det fast at det nye bompengeopplegget kommer som et resultat av lokalpolitiske vedtak fra Oslo og Akershus, og at Samferdselsdepartementet derfor i dag har lagt forslaget om endringer av bompengeopplegget fram for stortingsbehandling.

Stortinget må vedta opplegget for at det skal tre i kraft. Lokale myndigheter har vedtatt å øke antall bomstasjoner fra 29 til 82. Den klart største delen av bompengeinntektene skal gå til tiltak som forbedrer kollektivtilbudet.

 

Nå blir det innkreving begge veier

Forslaget legger opp til at dagens bomstasjoner beholdes og bygges om til tovegs innkreving. Videre har lokale myndigheter vedtatt å etablere et nytt bomsnitt med bomstasjoner for tovegsinnkreving i en ny indre ring i Oslo. I tillegg til eksisterende bomstasjoner ved bygrensen i vest (Bærumssnittet), legges det opp til etablering av nye bomstasjoner for envegs innkreving i retning mot Oslo på bygrensen i nord (mot Romerike) og sør (mot Follo). Det nye forslaget innebærer at elbiler også skal betale bompenger, men en vesentlig lavere avgift.

– Det er viktig å bygge ut god transportinfrastruktur i og rundt de store byene. Vi må bidra til at folk kan komme seg trygt og effektivt til sine ulike gjøremål, samtidig som vi reduserer miljøskadelige utslipp og støy. Lokale myndigheter er tett på sine lokale muligheter og utfordringer, og velger selv tiltakene som reflekterer lokale forhold og politiske farge. Det er samtidig viktig at man spiller på lag med innbyggerne og næringslivet, og finner balanserte tilnærminger som godt ivaretar hele samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

I drift fra 1. mars 2019

Fra Oslo og Akershus sin side tas det sikte på at det nye takstsystemet og de nye bomstasjonene, inkl. ombygging av bomstasjonene i Osloringen til tovegs innkreving, blir satt i drift fra 1. mars 2019. Innkrevingsperioden for Oslopakke 3, inkludert trinn 2, gjelder for perioden 2017-2036.

Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus kommune undertegnet i juni 2017 en bymiljøavtale for perioden 2017-2023. Avtalen legger til rette for at veksten i persontransporten i Oslo og Akershus skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. God samordning mellom transporttiltak og arealbruk er viktig for å sikre at målet for bymiljøavtalen nås. Oslopakke 3 er en del av bymiljøavtalen.

Arealdelen av bymiljøavtalen er nærmere konkretisert i en byutviklingsavtale av september 2017. Bymiljøavtalen og byutviklingsavtalen vil bli reforhandlet til en byvekstavtale, og i denne vil også Oslopakke 3 inngå.

 

Her ser du de eksisterende og nye bomstasjonene:

Bomsnitt/nr.1

Bomstasjonsplassering

Merknad

OR1

E18 Bygdøylokket (utgående)

Ny for retning ut av Oslo sentrum

OR-

E18 Maritim (inngående)

Eksisterende

OR-

E18 Påkjøringsrampe Sjølyst (inngående)

Eksisterende

OR2

Karenslyst Alle (tovegs)

Eksisterende – bygges om til tovegs

OR3

E 18 Drammensveien (tovegs)

Eksisterende – bygges om til tovegs

OR4

Fridtjof Nansens vei (tovegs)

Ny tovegs – erstatter dagens i Middelthuns gate

OR5

Sørkedalsveien (tovegs)

Eksisterende – bygges om til tovegs

OR6

Slemdalsveien (tovegs)

Eksisterende – bygges om til tovegs

OR7

Rv 150 Ring 3 mot vest (envegs)

Ny for retning ut av Oslo

OR-

Rv 150 Ring 3 mot øst (envegs)

Eksisterende

OR8

Rv 4 Trondheimsveien, sørvest for Veitvet (tovegs)

Ny tovegs – erstatter dagens, nordøst for Veitvet

OR9

Rv 163 Østre Aker vei (utgående)

Ny for retning ut av Oslo sentrum

OR-

Rv 163 Østre Aker vei (inngående)

Eksisterende

OR10

Alfaset 3. industri vei (tovegs)

Ny

OR11

Strømsveien (tovegs)

Eksisterende – bygges om til tovegs

OR12

E6 Alnabru (tovegs)

Ny – erstatter dagens bomstasjoner på rv 190 Ulven og Djupdalsveien (E6 nordover)

OR13

Tvetenveien (tovegs)

Eksisterende – bygges om til tovegs

OR14

E18 Mosseveien (tovegs)

Ny – erstatter dagens bomstasjon

OR15

Kongsveien (tovegs)

Eksisterende – bygges om til tovegs

OR16

Ekebergveien (tovegs)

Eksisterende – bygges om til tovegs

OR17

Sandstuveien, vest for rampe E6 (tovegs)

Ny – erstatter dagens bomstasjon

OR18

Lambertseterveien, vest for E6 (tovegs)

Ny – erstatter dagens bomstasjon øst for E6

OR19

E6 Abildsø (tovegs)

Eksisterende – bygges om til tovegs

OR20

Avkjøringsrampe fra E6-sør til Abildsø (envegs)

Ny

BG1

Rv 4 Skillebekk (envegs)

Ny

BG2

Rv 163 Østre Aker vei (envegs)

Ny

BG3

Høybråtenveien (envegs)

Ny

BG4

Starveien (envegs)

Ny

BG5

E6 Furuset (envegs)

Ny

BG6

E6/Rv 159 Karihaugveien (envegs)

Ny

BG7

Gamleveien (envegs)

Ny

BG8

Ljansbrukveien (envegs)

Ny

BG9

E18 Fiskevollbukta (envegs)

Ny

BG10

Rosenholmveien (envegs)

Ny

BG11

Fjellveien (envegs)

Ny

BG12

Skiveien (envegs)

Ny

BG13

E6 Taraldrud (envegs)

Ny

BG14

Enebakkveien (envegs)

Ny

BG-

Griniveien

Eksisterende – bygrense mot Bærum

BG-

Bærumsveien

Eksisterende – bygrense mot Bærum

BG-

Strandveien

Eksisterende – bygrense mot Bærum

BG-

Rampe Lysaker til E18, felt 2

Eksisterende – bygrense mot Bærum

BG-

Rampe Lysaker til E18

Eksisterende – bygrense mot Bærum

BG-

Rampe Fornebu til E18

Eksisterende – bygrense mot Bærum

BG-

Pårampe Granfoss fra Fornebu

Eksisterende – bygrense mot Bærum

BG-

Pårampe Granfoss fra E18

Eksisterende – bygrense mot Bærum

BG-

E18 Hovedløp

Eksisterende – bygrense mot Bærum

IR1

Dronning Blancas vei (tovegs)

Ny

IR2

Apalveien (tovegs)

Ny

IR3

Suhms gate (tovegs)

Ny

IR4

Blindernveien (tovegs)

Ny

IR5

Sognsveien (tovegs)

Ny

IR6

Tåsenveien (tovegs)

Ny

IR7

Kierschows gate (tovegs)

Ny

IR8

Uelands gate (tovegs)

Ny

IR9

Maridalsveien (tovegs)

Ny

IR10

Myhrens verksted (tovegs)

Ny

IR11

Sandakerveien (tovegs)

Ny

IR12

Vogts gate (tovegs)

Ny

IR13

Ole Bulls gate (tovegs)

Ny

IR14

Fagerheimsgate (tovegs)

Ny

IR15

Fagerheimsgate (envegs)

Ny

IR16

Ring 3 Sinsenkrysset, Rv 150 hovedløp (tovegs)

Ny

IR17

Rampe fra H.N. Hauges gate til Sinsenkrysset (envegs)

Ny

IR18

Rampe fra Sinsenkrysset til H.N. Hauges gate (envegs)

Ny

IR19

Kildeveien ved bussbom (tovegs)

Ny

IR20

Jørgen Løvlands gate (tovegs)

Ny

IR21

Trondheimsveien (tovegs)

Ny

IR22

Hasleveien (tovegs)

Ny

IR23

Grenseveien (tovegs)

Ny

IR24

Økernveien (tovegs)

Ny

IR25

Ensjøveien (tovegs)

Ny

IR26

St. Halvards gate ved bussbom (tovegs)

Ny

IR27

Kværnerveien (tovegs)

Ny

IR28

Dyvekes vei (tovegs)

Ny

IR29

Konows gate (tovegs)

Ny

IR30

E6 hovedløp Lodalen (tovegs)

Ny

IR31

På- og avkjøringsrampe for E6-nord Lodalen (tovegs)

Ny

IR32

Påkjøringsrampe til E6-sør Lodalen (envegs)

Ny

IR33

E6, Svartdalstunnelen (tovegs)

Ny

IR34

Østensjøveien (tovegs)

Ny

IR35

Ring 3 øst for Teisenkrysset (tovegs)

Ny

IR36

Teisenveien på sydsiden av E6 (tovegs)

Ny

IR37

Avkjøringsrampe fra E6 til Strømsveien (envegs)

Ny

IR38

Smalvollveien (tovegs)

Ny

IR39

Ytre Ringvei (tovegs)

Ny

Forsiden akkurat nå