Innlandet leier inn konsulenthjelp for inntil 90 millioner kroner.
Innlandet leier inn konsulenthjelp for inntil 90 millioner kroner. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Ny dynamisk innkjøpsordning

28 konsulenter kvalifisert til å planlegge og prosjektere veier for Innlandet fylke

Ordningen har en anslått totalverdi på inntil 90 millioner kroner.

Innlandet fylkeskommune har invitert bransjen til å søke om opptak i en dynamisk innkjøpsordning (DPS) for plan- og prosjekteringstjenester for samferdselsetaten.

Ved fristens utløp i slutten av juni hadde disse 28 rådgivningsfirmaene kvalifisert seg til ordningen:

Dynamisk innkjøpsordning (DPS)

 • Ordningen er er regulert i anskaffelsesforskriftens §§ 26-4 – 26-7, og er et institutt for å anskaffe varer og tjenester som ikke trenger særlige tilpasninger for å møte oppdragsgivers krav.
 • Under ordningen vil både bistand under kundens ledelse og konkret definerte og avgrensede oppdrag kunne konkurranseutsettes.
 • Konkurransegrunnlagene distribueres til alle leverandører som er tatt opp i ordningen.
 • Tilbudsfristen vil være minst ti dager.
 • Det er ikke krav om karensperiode ved tildeling av avtaler under dynamiske innkjøpsordninger.
 • Konkurranseresultatene kunngjøres.
 • Swarco Norge
 • Omega Holtan
 • ÅF Engineering
 • Head Energy
 • Multiconsult Norge
 • Rambøll Norge
 • Norconsult
 • Regio360 Rådgivning
 • Bergen Arkitektkontor
 • ICC NORDEN
 • Sweco Norge
 • Structor Lillehammer
 • Verkis HF
 • Cowi
 • Inventura
 • Romerike Grunnboring
 • ViaNova Plan og Trafikk
 • DR ING A AAS-JAKOBSEN
 • WSP Norge
 • MjøsPlan
 • Miøsen Oppmåling
 • BANGS OPPMÅLING
 • HR Prosjekt
 • Electronova
 • Asplan Viak
 • GEOPLAN 3D
 • Dr Techn Olav Olsen
 • Nordplan

Hensikten med ordningen er at fylket sikrer seg faglig og prosessmessig bistand til samferdselsprosjekter dersom fylket selv ikke har kapasitet til å gjøre jobben.

En del områder hvor fylket har signalisert at det kan trenges hjelp:

 • Skissefaser
 • Forprosjekter
 • Reguleringsplaner med teknisk detaljplan
 • Byggeplaner med konkurransegrunnlag, samt oppfølging i byggefase
 • Prosjektering av nye veianlegg og konstruksjoner
 • Vedlikeholdstiltak
 • Utredninger, beregninger og analyser

Ordningen beregnes å ha en verdi på 15 millioner kroner i året, men det totale volumet er avhengig av offentlige bevilgninger samt kapasiteten hos oppdragsgiver.

Innkjøpsordningen skal gjelde for seks år, og har dermed en anslått totalverdi på 90 millioner kroner.

Les også

Forsiden akkurat nå