2624 skred på veger i Norge i løpet av ett år

Det siste året (oktober 2017-oktober 2018) er det registrert 2624 skred på veg i Norge. 271 av skredene førte til fullstendig vegstenging av all trafikk, viser tall fra Nasjonal rassikringsgruppe.

1. mars 2019 - 05:15
Nasjonal rassikringsgruppe mener at samferdselsminister Jon Georg Dale (bildet) må åpne lommeboka enda litt til. Foto:  Kjell Herskedal

100 av skredene førte til vesentlig skade på vegen. Årsgjennomsnittet for skred i Norge er 2380 skred, så fjoråret var ikke langt unna normalen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale kommer selv fra et rasutsatt fylke og har fått påtrykk fra sine egne i Fremskrittspartiet etter rasene i Geiranger i januar, som fikk stor oppmerksomhet i mediene. Det måtte settes inn ferje med en times reisetid til Hellesylt to ganger. Nødnettet kollapset. Selv om dette skjedde utenfor turistsesongen skapte rasene store problemer for næringslivet og for folk flest.

Det har irritert politikere som arbeider med rassikring at Dale i et intervju uttalte at krav om midler til rassikring er «nærmest uendelig».

– Jeg synes uttalelsen var ureflektert av Dale. Nasjonal rassikringsgruppe krever 51 milliarder kroner til rassikring i en 12-årsperiode, sier lederen av nasjonal rassikringsgruppe, Åshild Kjelsnes, til Våre Veger.

– Vi bygger på Statens vegvesens egne tall. Med 51 milliarder kroner vil vi kunne gjøre veger som passerer under rasfarlige områder trygge. Da sikrer vi alle rasområder av høy og middels kategori ved riks- og fylkesvegene våre. Det er slett ikke uendelig og er absolutt håndterbart, sier Kjelsnes.

Dales budsjett for skredsikring for 2019 er på 1870 millioner kroner for riks- og fylkesvegene. Det er en markant økning fra 2018, etter tre år med nedgang i rassikringsmidler.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.