Ketil Soilvik-Olsens har levert et solid samferdselsbudsjett for 2015. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix (Bilde: Grøtt, Vegard Wivestad)
Illustrasjon: Nyhetsgrafikk.no
Illustrasjon: Nyhetsgrafikk.no
Illustrasjon: Nyhetsgrafikk.no

26,8 milliarder til veg

Regjeringen foreslår å bruke tilsammen 26,8 milliarder kroner til veger i 2015. Det er tre milliarder mer enn i år, eller en økning på 12,4 prosent

 • Nyheter

Budsjettet til Samferdselsdepartementet er fordelt slik:

 • Om lag 10,5 milliarder  kroner til drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøyretøytilsyn og vegforvaltning – en økning på vel 870 millioner kroner eller 9,1 prosent fra vedtatt budsjett 2014.
 • Om lag 14,1 milliarder kroner til investeringer på riksvegnettet, inkludert midler til rassikring – en økning på kroner eller 12,3 prosent fra vedtatt budsjett 2014.
 • 580,4 millionar kroner som statlige tilskudd til skredsikring på fylkesvegnettet
 • 16,5  millioner kroner til  Vegtilsynet – statlig tilsyn med veginfrastrukturen for offentlig veg

   
 • 694,5 millioner kroner til statlig kjøp av riksvegferjetjenester
 • 445,9 millioner kroner til ”Vederlag for OPS-prosjekt” (årlig statlig nedbetaling av tre vegprosjekter i perioden 2005-09  etter modellen ”offentleg-privat-samarbeid, OPS”)
 • 221,5  millioner kroner til ”Rentekompensasjon for transporttiltak i fylka”
 • 333 millioner kroner infrastrukturtiltak på vegnettet i Nord-Norge – som kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift (tiltak og kompensasjon kjem i tillegg til Nasjonal tansporftplan 2014-2023).

 

- Denne økningen gjør det mulig å styrke vedlikehold og fornying av riksvegene,  slik at vi i 2015 reduserer vedlikeholdsetterslepet for første gang på flere tiår. Økningen gir også rom for at det neste år kommer oppstartsmidler til alle store prosjekter som i av Nasjonal transportplan 2014-2023 er forutsatt startet opp i 2015. Regjeringen styrker ellers planleggingen av nye prosjekt med sikte på blant annet oppstart av viktige prosjekter for ferjefri E39 og utbygginger av E6 og E18, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forsiden akkurat nå