Samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide. (Foto: Tor Midtbø, Samferdselsdepartementet)

213 millioner kroner for å redusere bompenger i Innlandet

Taksten på riksvei 3 og 25 kan bli halvert.

Regjeringen ønsker å sette i gang en bompengeprøveordning i Innlandet på ett og ett halvt år. Dersom prøveordningen får tilslutning fra Innlandet fylkeskommune vil den innebære at taksten på hovedvei på riksvei 3 og 25 blir halvert, mens bilistene som passerer bomstasjonen på sidevei slipper å betale.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. 

Fakta om midlene:

  • I statsbudsjettet for 2021 er det satt av til sammen 296 millioner kroner på post 73: Tilskuddsordning til reduserte bompengetakster utenfor byområdene.
  • 83 millioner kroner er allerede gått til å sikre en videre utsettelse av innkreving i bomstasjon på sidevei. I tillegg ble det satt av 213 millioner kroner til å redusere bompenger jamfør regjeringens bompengeavtale fra 2019.
  • I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021 har Stortinget fremmet ønske om å innføre en prøveordning med halv takst på hovedvei og fritak i bomstasjon på sidevei.

– Vi har sett at bompengeinnkreving på sidevei har gitt utfordringer for både voksne og barn som bor og ferdes langs disse riksveiene. Blant annet har sideveien mellom Løten og Elverum fått mer trafikk. Derfor ønsker vi også å halvere bompengetakstene på hovedveien for å se virkningen av dette. Det forutsetter at Innlandet fylkeskommune, som er garantisten for bompengelånet, slutter seg til en slik prøveordning, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i meldingen.

Les også

Trenger tilslutning fra Innlandet

Statens vegvesen fikk i dag et oppdragsbrev fra departementet om å sette i gang nødvendige prosesser knyttet til en innføring av en prøveordning med halv takst på hovedvei og fritak i bomstasjon på sidevei. Dersom Innlandet fylkeskommune slutter seg til prøveordningen, så vil ordningen gjelde for riksvei 3 og 25 i Innlandet Ommangsvollen- Grundset/Basthjørnet.

Etter en 1,5 års prøveperiode skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering av prøveordningen. Som en del av evalueringen skal Statens vegvesen vurdere om midlene som er satt av til prosjektet gir økonomisk handlingsrom til å forlenge varigheten av prøveordningen utover 1,5 år.

– Jeg er kjent med at sideveien er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. For enkelte bilister betyr det økte bompenger mens vedlikeholdsarbeidet pågår. Med den foreslåtte prøveordningen kan vi bidra til å lette bompengebelastningen for bilistene som i denne perioden ikke får kjørt på sideveien. Jeg håper at Innlandet fylkeskommune prioriterer en rask behandling, sier Hareide i meldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå