Her går bare de som absolutt må og de som har dødsforakt. Fra og med april 2016 blir vegen også åpen for andre forgjengere. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )
Åpningen under E6 på Skjetten er stor nok til å gi plass til en gang/sykkelveg ved siden av kjørebanen. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )
Gang/sykkelvegen skal gå til venstre for kjørebanen. Langs det røde huset blir det bygd en støttemur. Den må tas i etapper for at huset ikke skal rase ut. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )

2,1 km gang/sykkelveg i Skedsmo på anbud

En 2 100 meter lang gang/sykkelveg skal etableres langs fylkesveg 380 i Skedsmo kommune i Akershus. 19. november er datoen å merke seg for interesserte entreprenør.

Strekningen som skal få et tilbud til myke trafikanter går mellom fylkesveg 22 og Nordens vei. Behovet for et slikt tiltak har vært der lenge. Det er ikke så mye randbebyggelse mot fylkesvegen på strekningen, men det er 7 sideveger med mye bebyggelse. Å ta seg fram for egen kraft langs fylkesveg 380 i dag er en risikosport. Den asfalterte flaten utenfor kantlinjen er så smal at den er en vits.

Nå skal det bli bedre. Gang/sykkelvegen blir tre meter bred. En like bred grøft skal skille den fra kjørebanen. Entreprisen omfatter også etablering av nytt overvannsanlegg og ny vannledning på deler av strekningen. Det skal også monteres nytt veglys.

Prosjekteringen er utført av Multiconsult. I følge Vegvesenets beregninger vil entreprenørarbeidet komme på mellom 23 og 28 millioner kroner.

Gang/sykkelvegen skal gå på vestsiden av kjørebanen på det meste av strekningen. Like ved det sørlige endepunktet ved Nordens vei krysser den kjørebanen i plan og fortsetter på østsiden.

Den som får jobben, må gjøre seg ferdig innen 21. april 2016. Tilsynelatende en romslig byggetid, og det er det også. - Det er ikke mulig å bli ferdig til asfaltering før neste vinter setter inn, så vi kan like gjerne gi entreprenøren god tid, sier byggeleder Dan-Erik Bomban i Statens vegvesen.

Forsiden akkurat nå