På Saggrendaparsellen er en kommet langt med veglys.
På Saggrendaparsellen er en kommet langt med veglys. (Foto: Kjell Wold/Statens Vegvesen)

Veilys langs E134

1985 LED-lamper vil senke strømutgiftene langs ny E134 forbi Kongsberg

350 kilometer kabler.

Ikke mindre enn 350 kilometer med kabler måtte til for å «sy» sammen den store belysningspakken som skal dekke den 13,2 kilometer lange vegstrekningen, inkludert av- og påkjøringsramper og tilførselsveger.

Belysningen omfatter 1985 lysarmaturer, som med LED-teknologi vil gi betydelige reduksjoner i strømutgiftene, forteller Statens vegvesen i en pressemelding.

– 1329 av armaturene skal monteres Kongsberg-, Svartås-, Moane- og Vollåstunnelen, forteller elektroansvarlig hos Statens vegvesen, Hans Olav Dalen.

De resterende armaturene står langs vei i dagen.

Elektroansvarlig Hans Olav Dalen i Statens vegvesen er tilfreds med antall veglys som skal opp langs E134-traseen. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Tunnelbelysningen fordeler seg slik på tunnel-kvartetten:

  • Kongsbergtunnelen: 500 armaturer
  • Svartåstunnelen: 366 armaturer
  • Moanetunnelen: 226 armaturer
  • Vollåstunnelen: 237 armaturer

I tunnelene og langs vei i dagen er det bygget et titalls tekniske bygg som skal forsyne E134 med strøm til belysning, skilt, bommer, kameraer og annet teknisk utstyr som trengs for å drifte en toppmoderne vei.

Forsiden akkurat nå