Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har vært ivrig på å markere slutt på bompengeinnkrevinger, men nevner ikke nabge, store kommende prosjekter ifølge bladet Motor.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har vært ivrig på å markere slutt på bompengeinnkrevinger, men nevner ikke nabge, store kommende prosjekter ifølge bladet Motor. (Bilde: Samferdselsdepartementet)

150 bypakke-milliarder ikke med i NTP

Bilistene skal i årene fremover betale 170 milliarder kroner i bompenger i de stadig flere bypakkene. 150 av dem er ikke med i Nasjonal transportplan.

Det er bladet Motor som har gransket bypakkene som er under planlegging, som nylig er etablert eller som kommer de nærmeste årene. Tilsammen 23 byområdet får slike "pakker"

Bypakkene har et økonomisk omfang på 300 milliarder kroner. 170 milliarder skal bilistene betale gjennom bompengeinnkreving, mens 130 milliarder skal dekkes over offentlige budsjetter.

Men bare en liten andel av de 170 milliardene er med i den nye Nasjonal transportplan (NTP).

 

150 milliarder ikke nevnt

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa da Nasjonal transportplan ble lagt frem i april i år, at bilistene i de kommende 12 årene skal betale 131 milliarder kroner i bompenger.

– Bompengenivået vil bli lavere enn i forrige transportplan, sa Solvik-Olsen, og viste til at bompengeandelen går ned med fire prosent.

Men det statsråden ikke nevnte er at størstedelen av bompengemilliardene i bypakkene ikke er med i NTP.

En gjennomgang Motor har foretatt viser at av de 170 bompengemilliardene i bypakkene, er bare 21,4 milliarder med i Samferdselsdepartementets oversikt på 131 milliarder.

Det betyr at nærmere 150 milliarder bompengekroner som skal tas inn gjennom bypakker i årene fremover ikke er med i NTP-oversikten. Årsaken er at disse milliardene finansierer kommunale- og fylkeskommunale veger, kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende. Kun bompenger på riksvegtiltak er med i NTP.

Det meste av bompengemilliardene på 170 milliarder kroner skal kreves inn i årene frem til 2029, mens noen titalls milliarder skal kreves inn på 2030-tallet.

Solvik-Olsen ønsker ikke å kommentere saken overfor Motor, men har tidligere kritistert en serie bladet har hatt om temaet og for å trekke inn bompengebelastningen utover den aktuelle NTP-perioden.

Forsiden akkurat nå