Gudvangatunnelen, som ligger på E16, er to ganger på to år rammet av storbranner.
Gudvangatunnelen, som ligger på E16, er to ganger på to år rammet av storbranner. (Foto: Google Maps)

148 tunneler må utbedres

Ved utgangen av året vil det fortsatt være 148 riksveitunneler i Norge som må utbedres for å oppfylle sikkerhetskravene som EU stiller.

Oslo/Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): – Våre foreløpige beregninger sier at vi skal bruke 8 milliarder kroner fram til 2019 på tunnelene som omfattes av direktiv og forskrift. Dette er en stor utfordring, men vi tror i dag at vi skal klare å overholde fristen, sier sjefingeniør i Statens vegvesen, Gudmund Nilsen til NTB.

 

Frist til 2019

EUs tunnelsikkerhetsdirektiv fra 2007 setter 1. april 2019 som frist for at alle tunneler over 500 meter skal ha gode nok ventilasjonssystem og slokkeutstyr, samt styringssystemer som gjør det mulig å stenge tunneler ved ulykker eller brann.

– Vi står igjen med 148 tunneler som skal sikres i henhold til dette direktivet. I disse tunnelene vil vi også ta igjen vedlikeholdsetterslep, sier Nilsen.

Da har Vegdirektoratet strøket 42 tunneler av den opprinnelige på 200 riksveitunneler som trenger utbedring.

– Her vil vi gjøre begrensede tiltak. Dette fordi disse tunnelene enten skal stenges, bli avløst av andre veiløsninger eller omklassifiseres. Her gjør vi minimumstiltak, sier Nilsen.

 

21 branner i året

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lagde i fjor en risikoanalyse for tunnelbranner. Den viser at det de siste åtte årene i snitt har vært 21 branner i året i norske tunneler. De fleste av dem er små og har begrensede konsekvenser.

DSB-analysen omfatter 67 tunneler. Som under bussbrannen tirsdag i Gudvangatunnelen er det tunge kjøretøy som er mest utsatt. Ved sju av 12 branner var tyngre kjøretøy involvert. (©NTB)

Forsiden akkurat nå