1358 km fylkesvei skal brøytes: To nye driftskontrakter i Trøndelag
(Bilde: )

1358 km fylkesvei skal brøytes: To nye driftskontrakter i Trøndelag

Trøndelag vil ha entreprenører til å brøyte veier i indre Namdalen og Steinkjer-distriktet.

To fylkesveikontrakter er lyst ut, og begge har tilbudsfrist den 8. mars.

Kart over veinettet i kontrakten for indre Namdalen. Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune

Driftskontrakt veg 5009 Indre Namdal 2021-2026 handler om fylkesveiene i Snåsa, Lierne, Røyrvik, Grong og deler av Namskogan, Overhalla og Høylandet kommuner.

Veinettet er på 605 kilometer, inkludert snaue ni kilometer gang- og sykkelvei.

Driftskontrakt veg 5008 Steinkjer 2021-2026 innbefatter kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Indre Fosen.

Veinettet er her på 753 kilometer, inkludert vel 50 kilometer med gang- og sykkelveier.

I begge kontraktsområder ligger maksimal ÅDT på rundt 13.700.

Kart over veinettet i Steinkjer-kontrakten. Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune

Varigheten er altså fem år, men også her kan partene bli enige om å forlenge kontrakten i ett, to eller tre år. Og byggherren har uansett en opsjon på 12 måneder ekstra.

Frist for å gi tilbud på disse to kontraktene er 8. mars.
 

Forsiden akkurat nå