Tilbodsfristen for å levere elektroanbud på Eiganes- og Hundvågtunnelane er sett til 20. september.
Tilbodsfristen for å levere elektroanbud på Eiganes- og Hundvågtunnelane er sett til 20. september.

12 vil prekvalifiseres på elektrokontrakt

12 elektrobedrifter har søkt om å bli prekvalifisert til å gi anbod på den sisteelektro- og styringskontrakten i Ryfast-prosjektet. Kontrakten omfattar leveransar til Eiganes- og Hundvågtunnelane. Tre av dei 12 er lokale bedrifter.

Hundvågtunnelen er 5,5 kilometer lang, mens Eiganestunnelen er 3,7 kilometer.
Begge tunnelane har to løp kvar.
Arbeidet som skal gjerast omfattar lågspent kraftforsyning, generelle
elektroinstallasjoner, belysning, sikkerhetsutrusting, trafikkstyring,
pumpeautomatikk, samt styrings-, regulerings- og overvakingsanlegg.
Konkurransegrunnlaget blir gjort tilgjengelig for dei som er prekvalifisert i mai/juni.
Tilbodsfristen er satt til 30. september

Forsiden akkurat nå