100 millioner FoU-kroner til to veirelaterte prosjekter for reduserte klimautslipp

11 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter får til sammen 623 millioner kroner gjennom ordningen Grønn plattform. To av dem er innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Næringsminister Jan Christian Vestre.
Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NFD
21. des. 2022 - 13:43

– Fremtiden for det norske næringslivet er lovende – og den er grønn. Denne tildelingen er en betydelig investering i utvikling av sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger som vil gi viktige bidrag til regjeringens mål for grønn omstilling og næringsvekst.  Regjeringen har allerede før denne tildelingen støttet næringslivets innovasjonsprosjekter med flere milliarder kroner gjennom virkemiddelapparatet i år, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Hensikten med Grønn plattform er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier. Satsingen finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og deles ut av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva i fellesskap. De 11 prosjektdeltakerne får til sammen 623 millioner kroner, men bidrar også med betydelige egenandeler, slik at totalbudsjettet for prosjektene er over en milliard kroner.

De to veirelaterte prosjektene som har fått forskningsstøtte er:

Bærekraftig verdikjede og materialbruk i veibygging

Tildelt beløp: 68,5 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 123 millioner kroner)

Prosjektet sin ambisjon er å utvikle ny, bærekraftig teknologi og kompetanse som bidrar til at Nye Veier når målet om å redusere klimagassutslipp i byggefasen av veiprosjekter med 50 prosent innen 2030. Prosjektdeltakerne skal blant annet teste ut nye og mer miljøvennlige asfaltdekker, samt nye materialer og løsninger for mer klima- og miljøvennlige tunneler.

Prosjektansvarlig: Nye Veier

Samarbeidspartnere: Bertelsen & Garpestad, Norconsult, NTNU, Skanska Norge, Via - Vital Infrastruktur Arena, Statens vegvesen, Veidekke Industri, Velde Industri, Foamrox, Saferock, Roxel Infra, Eramet Norway, Rygene-Smith & Thommesen, Universitetet i Agder, Sintef, Future Materials. 

 

Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur

Tildelt beløp: 33,6 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 64 millioner kroner)

Prosjektet sin ambisjon er å utvikle en modell for forvaltning, drift og vedlikehold av betongkonstruksjoner for infrastruktur, hvor fokuset endres fra å rive og bygge nytt til heller å øke brukstiden for eksisterende konstruksjoner. Målet er at næring og samfunn skal spare minst 100 milliarder kroner og redusere det nasjonale klimagassutslippet med minst 10.000 tonn i nærmeste tiårsperiode, gjennom å forlenge brukstiden for de eksisterende konstruksjonene.

Prosjektansvarlig: Sintef

Samarbeidspartnere: Opak, Proxpect Drones, Consolvo, Norconsult, Aker Solutions, Mapei, Multiconsult Norge, Equinor, Elop Technology, Protector, NTNU, Sintef Manufacturing, Statens vegvesen, Glitre Energi Produksjon, Hafslund Eco Vannkraft, SFE Produksjon, Nordland fylkeskommune, Sintef Narvik, Hydro Energi,

Les også

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.