Ved Hallinggrov bru på E16 i Aurland er elveløpet fylt med masser fra fjellsiden, noe som hindrer vannet i å strømme fritt under brua. Her skal steinmassene fjernes.
Ved Hallinggrov bru på E16 i Aurland er elveløpet fylt med masser fra fjellsiden, noe som hindrer vannet i å strømme fritt under brua. Her skal steinmassene fjernes. (Foto: Statens vegvesen)

10 bruer skal rustes opp: Mesta leder i konkurransen

Ti bruer på europaveier og riksveier på Vestlandet skal rustes opp.

Statens vegvesen har bedt om anbud på en samlekontrakt for vedlikehold av ti bruer på Vestlandet.

Disse tre entreprenørene vil ta på seg oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Mesta 19.487.450
Consolvo 23.968.667
BMO 26.289.020

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Oppdraget handler om bruer på riksveiene 5 og 15, same europaveiene 16 og 39.

Sluttdato er satt til 31. oktober 2024, men tre av bruene skal være ferdige i løpet av 2022. Resten har frist ut 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå