Dette bilder viser hvor dagens nye E6 stopper (nede i svingen). Parsellen som nå skal bygges legges på venstresiden av dalføret og nordover forbi Trofors sentrum.
Dette bilder viser hvor dagens nye E6 stopper (nede i svingen). Parsellen som nå skal bygges legges på venstresiden av dalføret og nordover forbi Trofors sentrum. (Foto: Jarle Skoglund)

10,3 km ny E6 på Helgeland: Nå skal Vegvesenet sette i gang med Svenningelv-Lien

Det skal ta fire år å bygge denne strekningen.

Vegvesenet går nå ut i markedet for å bygge ny E6 fra Svenningelv til Lien i Grane kommune i Nordland, som en del av Helgeland sør-pakken.

Svenningelvbrua skal bli på 150 meters lengde. Illustrasjon: Statens vegvesen

Byggherren understreker at parsellen er foreslått finansiert gjennom Statsbudsjettet 2021. Etaten tar forbehold om at konkurransen avlyses dersom det ikke blir finansiering gjennom Statsbudsjettet.

Kontrakten innebærer prosjektering og bygging av omkring 10,3 kilometer ny E6 på strekningen Svenningelv-Lien på vestsiden av Trofors.

Les også

Tunneler og flere konstruksjoner

Her inngår to tunneler (2000 og 90 meter lange), to store bruer (387 og 150 meter lange), kanaliserte og ukanaliserte kryss, avkjørsler, flere større og mindre konstruksjoner, stopplommer og landbruksveier.

Ny E6 ved Vollan, og den ene portalen til Bergåstunnelen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Ny E6 krysser Nordlandsbanen på to steder, ved søndre påhugg for en av tunnelene og ved Valryggen.

Grunnforholdene er både berg og løsmasser. Ved Kringelmomyra på Finnsåsen er det bløte masser og kvikkleire, og her vil arbeidet bli særlig krevende.

I Svenningåsen har det vært gruvedrift på starten av 1900-tallet, og her er det gruveganger som vil komme i kontakt med ny E6. Området vil kreve særlig aktsomhet på flere fagfelt, som det heter i utlysingen.

Kommunesenteret Trofors blir sterkt berørt av omleggingen av E6, og det blir en del såkalte avbøtende tiltak.

Ny E6 skal bygges for fartsgrense på 90 km/t og med en vegbredde på 8,5 meter.

Les også

Kontraktssignering i juni 2021

Anskaffelsen gjennomføres i to trinn, med prekvalifisering og konkurranse med forhandling. Vegvesenet planlegger å velge ut fire prekvalifiserte leverandører.

Ny trase ved Ytre Langvassgjota. Illustrasjon: Statens vegvesen

Tidsplanen ser slik ut:

  • I desember er det frist for å melde seg på i konkurransen.
  • Frist for innlevering av første tilbud er i starten av april 2021.
  • Frist for å levere endelig tilbud er i slutten av mai.
  • Vegvesenet planlegger å signere kontrakt rundt 21. juni 2021, og den nye veien skal stå ferdig før 1. juli 2025.

Vegvesenet holder digitalt informasjonsmøte om konkurransen 26. november, og frist for å melde seg på er altså 14. desember.

Les også

 

Forsiden akkurat nå