Dette er en av bruene som må utvides i bredden for å gi plass til kollektivfeltet. Bussene som går i en jevn strøm på fylkesveg 166, får bedre forhold om vel et år. (Foto: Anders Haakonsen
Dette er en av bruene som må utvides i bredden for å gi plass til kollektivfeltet. Bussene som går i en jevn strøm på fylkesveg 166, får bedre forhold om vel et år. (Foto: Anders Haakonsen

1 200 meter kollektivfelt på Fornebu

Økende trafikk til og fra Fornebu gjør det vanskeligere for bussene å ta seg fram på fylkesveg 166. Det vil Vegvesenet gjøre noe med. Etablering av kollektivfelt er sendt ut på anbud.

Fylkesveg 166 er også kjent som Snarøyveien. Det er den eneste vegforbindelsen mellom E18 og området hvor Oslos hovedflyplass en gang lå. Trafikken på vegen går tregt i rushtiden, og verre ville det blitt etter hvert som utbyggingen på Fornebu fortsetter - hvis ingen ting hadde blitt gjort. Men det blir det.

Vegvesenet ber om pris på kollektivfelt langs 1 200 meter av fylkesveg 166. Anbudsfristen er satt til 29. oktober. I denne omgangen er det bare bussene i retning Oslo som vil nyte godt av tiltaket. Om det også blir kollektivfelt i motsatt retning senere, vil utviklingen av trafikken avgjøre.

Kollektivfeltet skal gå mellom Rolfsbuktveien og Oksenøyveien. På denne strekningen har fylkesveg 166 fire felt i dag. Mellom Oksenøyveien og E 18 er det flere felt.

Bredden på det nye feltet blir tre meter. Tre bruer må utvides for å få plass til det.

Innen 1. november neste år må kollektivfeltet være klart til bruk. Fristen for å fullføre gartnerarbeidet går ut 7 måneder senere.

Prosjekteringen er utført av Norconsult og Statens vegvesen i samarbeid. I følge byggherrens kalkyle vil utgiftene til entreprenørarbeidet ligge på rundt 30 millioner kroner. Alle utgifter dekkes over fylkesbudsjettet.

 

Forsiden akkurat nå