Arkiv

Fant 9820 artikler

Tittel Dato

Syv entreprenører vil utbedre gamle E16 forbi Jevnaker sentrum

Ny E16 står ferdig, men nå skal den gamle forbi Jevnaker sentrum og gjennom Toso rustes opp og ikke minst tilrettelegges for gående og syklende.

Nå kommer første store entreprise i Bypakke Ålesund: 3,6 km firefelts med tunnel

Om ikke lenge lyses den første store entreprisen ut på E136 Breivika - Lerstad. Dermed er man i full gang ved Bypakke Ålesund, en samferdselsutbygging til over fire milliarder kroner.

Starter rassikringsarbeidet på Rv 80 allerede til høsten

Den skredutsatte og ulykkesbelastede strekningen Sandvika-Sagelva på rv. 80 mellom Bodø og Fauske skal utbedres. Det har Statens vegvesen besluttet.

Veimerking i Agder: Fire ønsket seg oppdraget

Fire entreprenører innen veimerking ga pris på toårskontrakten som Agder fylkeskommune har lyst ut.

Robert Norbeck slutter i Feiring - blir konsernleder i TW gruppen

Robert Norbeck (47) tiltrer stillingen som konsernleder i TW gruppen fra 1 mars,

Innlandet lyser ut fire asfaltkontrakter: Men budsjettet er under halvparten av fjorårets

Omtrent 150 kilometer fylksveier i Innlandet skal denne sommerene få ny asfalt.

Flere tusen år gammel morenemasse stoppet tunnelarbeidene på E6 Helgeland

Nå er planen at arbeidene i Bergåstunnelen på E6 Helgeland skal starte opp igjen etter påske. Men dette blir en jobb som både vil koste tid og mye penger.

Uaktuelt for Vegvesenet å etterkomme reguleringskravet fra kommunen

Enten stanser vi videre utredningsarbeid for prosjektet rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein i Porsgrunn kommune, eller så må vi be om statlig fastsettelse av planprogrammet.

Ramudden gjør sitt hittil største oppkjøp i Norge

Selskapet kjøper Veidrift AS, som har vært ledende innen trafikkstyring og skilting siden 1991. I tillegg har Ramudden-konsernet nylig kjøpt selskapene Roads ApS i Danmark og JES TA& Trafik i Sverige.

Resikrulerer tunnelslam - bruker tørrstoffet som fyllmasse

Uten å bearbeides er slam fra driving av tunneler klassifisert som avfall. Nå testes ny foredlingsmetode ut på Nye Veiers E39-prosjekt i Lyngdal, Agder.

Sikrere arbeidshverdag bak rattet på Senja

Etter flere måneder med stengt vei på yttersida av Senja kan både befolkning og yrkessjåfører endelig nyte en sikrere ferd rundt øya.

Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand blir ny statssekretær i Samferdselsdepartementet

Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand ble idag, fredag, utnevnt til statssekretær iSamferdselsdepartementet. Hun erstatter Johan Vasara.

Nå er rapporten klar: Flere forhold utløste raset over E6 i Malvik

Det var et sammenfall av årsaker som førte til skredet ved Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Malvik 4. mai 2022.

Nytt havneområde ferdig utfylt i forbindelse med Gartnerløkkaprosjektet

Nok en milepæl er nådd med ferdigstillelse av entreprise 4, fylling i sjø / havnebassengi Kristiansand, i det store E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen prosjektet til Statensvegvesen.

E16 ved Sollihøgda blir stengt i flere timer etter at gangbru kollapset

En gangbru på E16 mellom Skui og Sollihøgda ble revet ned da en kranbil kjørte inn i brua. Først mange timer senere ble veien gjenåpnet etter ulykken.

Dårligste asfaltåret på ti år: Men det blir enda mindre asfalt på veiene i år

Asfaltprodusenetene må helt tilbake til 2012 for å finne er dårligere år målt i volum. Kraftig prisstigning gjorde at bestillerne fikk mindre asfalt for pengene.

Sikret seg vedlikeholdskontrakt på bruer verdt 100 millioner

BMO Entreprenør AS har sikret seg en rammeavtale på bruvedlikehold med Innlandet fylkeskommune.

Møre og Romsdal lyser ut to driftskontrakter for fylkesveiene

Det er driftskontraktene for henholdsvis indre og ytre Romsdal som straks skal lyses ut. Tilsammen utgjør de 784 kilometer fylkesveier.

Fire entreprenører videre i kampen om å bygge ny rv. 94 i Hammerfest

Statens vegvesen går videre med fire entreprenører i konkurransen om å få bygge rv. 94 Mollstrand-Grøtnes.

VIDEO: Bli med inn i Europas lengste sykkeltunnel

Lørdag 15.april åpner den tre kilometer lange sykkeltunnelen mellom Fyllingsdalen og Kristianborg. Her kan du få en sniktitt på hvordan den ser ut!

Søker entreprenør til å rive og fjerne  Badderen bru

Før vårflommen 2023 kommer settende, må brudekke, bjelker og midtpillar klippes ned og fjernes. Restene etter Badderen bru som kollapset under vårflommen 2022, skal bort.

Rv 4: Feiret 200.000 timer uten skader med kake

150 ansatte i arbeidsfellesskapet Hæhre/Isachsen og Statens vegvesen har jobbet 200.000 timer uten en eneste skade på rv. 4 Roa-Gran.

Østensjøveien i Oslo må stenges en uke for å få denne brua på plass

Natt til mandag 6. februar starter Sporveien arbeidet med å heise inn nye Bryn bru over Alnaelva og togsporene på Hovedbanen.

Stein i Vei: Økt fokus på bedre utnyttelse av steinressursene

Norge er et land av fjell og stein, men mange steder skorter det på de beste ressursene. Gjenbruk og bruk av stedlige masser blir derfor stadig viktigere. Ikke minst ut fra et miljøperspektiv..

Sier tvert nei til økte bompengesatser

Et enstemmig fylkesutvalg i Agder vedtok på møtet 31. januar å ikke økebompengesatsene på nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Trafikk og inntekterhar så langt ligget godt under prognosene.

Kraftig kostnadssprekk for Tromsøtunnelene

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har i innstilling til fylkestinget å øke rammen til prosjektet Tromsøtunnelene fra 745 millioner til 1045 millioner kroner.

VIDEO: Slett ikke stille mellom stormene for brøytesjåførene i Vesterålen

Når lufta går kvit av snøfiller og vinden begynner å røske, da trives Jonas Lehn på jobb.

I fjor tok ras det tekniske bygget - nå skal det bygges en nisje inne i tunnelen

I Frudalstunnelen på rv 5 i Sogndal skal det sprenges en innvendig nisje som både skal brukes til teknisk utrusting, og som snunisje for brøytebilene.

Bil truffet av steinras på E16 i Vaksdal

E16 er stengt mellom Langhelle og Stavenestunnelen i Vaksdal i Vestland etter at det har gått et steinras. En bil ble truffet av raset, men kunne kjøre videre.

Midlertidig bru byttes ut med ny midlertidig bru på E6 i Troms

Da vårflommen i 2022 tok med seg Badderelv bru på E6 i Kvænangen, måtte en midlertidig bru på plass i all hast. Dette var en bru med bare ett kjørefelt. Nå skal den byttes ut med en midlertidig bru med to kjørefelt.

TØI: Utslipp fra veitransport går ned, men ikke fort nok

Siden 2015 er CO2-utslippet i norsk veitransport redusert med 2,2 prosent per år. Det er ikke nok, ifølge målet i «Klimakur 2030» på 4,7 prosent.

Fikk pris for sine evner til å formidle kunnskap om vinterdrift

Alex Klein-Paste er kjent for sitt engasjement og svært gode formidlingsevne, som har inspirert både studenter og driftsentreprenører. Det fikk han Vinterdriftsprisen 2023 for.

Lyser ut driftskontrakt på 361 km riksveg i Sunnmøre og indre Romsdal

Kontrakten har fem års varighet, men har forlenges ytterligere i hele tre år.

Skal bygge nye veier for 9 milliarder -  bypakke Nedre Glomma klar for oppstart

Utbyggingen av veisystemene mellom Østfoldbyene Sarpsborg og Fredrikstad fortsetter. Samferdselsdepartementet har nå gitt klarsignal for oppstart på fase 2 av Bypakke Nedre Glomma.

Bybrua i Stavanger skal pusses opp

Skråkabelbrua over Strømsteinsundet i Stavanger sentrum har stått som et landemerke i byen siden den ble åpnet i 1978. Nå er den moden for oppussing.

Hun skal jobbe med EU-prosjektet MODI i ITS Norway

Lone-Eirin Lervåg er ansatt i ITS Norway, der hennes arbeidsoppgaver vil i stor grad være knyttet til EU-prosjektet MODI-

Mesta setter norgesrekord i elektriske varebiler

Mesta har kjøpt 60 varebiler av VW ID.Buzz. Ingen har gått til innkjøp av flere i Norge.

200 millioner skiller høyeste og laveste tilbud på Ringerikskontrakten

Mens Veidekke Industri har gitt et tilbud på 324 millioner kroner, mener Vaktmesterkompaniet at 522 millioner kroner er riktig pris for samme oppdrag.

Vurderer å utvide Haugalandspakken med veiprosjekter for 500 - 600 millioner kroner

Den vil innebære en forlengelse av finansieringspakken med varighet fram til høsten 2025.

Søker entreprenør til å drifte varierte riksveier i Nordfjord

Kontraktsområdet strekker seg fra kyst til høyfjell, fra Måløy ytterst på riksvei 15 i vest til Strynefjellet i øst på 1.000 meters høyde, helt til grensen mot Skjåk og Innlandet fylke.

Ansatt som konserndirektør for økonomi og finans i Mesta

Mesta har ansatt Thomas Hveberg (47) ny konserndirektør for økonomi og finans (CFO). Hveberg er i dag økonomidirektør i Bravida Norge, og tiltrer stillingen 1. mai.

Riksveg 80 mellom Fauske og Bodø vil være stengt fram til torsdag

Riksveg 80 mellom Bodø og Fauske vil ikke åpne før tidligst torsdag ettermiddag. På grunn av dårlig vær har det ikke vært mulig å fly over skredområdet med helikopter eller drone i dag, opplyser Statens vegvesen.

Anbudsåpning: Fem entreprenører ga pris på driftskontrakten for Nedre Telemark

Og lavest i pris ligger Veidekke Industri AS - 45 millioner kroner billigere enn Mesta.

Flere sørpeskred i Nordland – politiet advarer mot å kjøre på rasutsatte veier

Det gikk flere skred i Nordland onsdag morgen. Skredfare gjør at politiet fraråder all ferdsel på rasutsatte veistrekninger fra Helgeland til Bodø.

Gode veier gir også samfunnsøkonomisk nytte. Ikke vektlagt til nå

En ny TØI-rapport viser at nye veier med høyere standard ikke bare gir kortere reisetid, men også forbedrer kjøreopplevelsen.  Men denne gevinsten har til nå ikke blitt inkludert i de samfunnsøkonomiske analysene av nye veier.

Årets asfaltbudsjett for riksveier er redusert med 27 prosent

I 2022 ble det brukt 1100 millioner kroner til asfaltering av riksveiene. I år er det satt av 800 millioner.

Han skal gjøre Rambøll best på prosjektgjennomføring

Goran Huseinovic er ansatt som ny kvalitetssjef i Rambøll. Han kommer fra stilling som VDC- og BIM-leder i Transport.

Veibygging økte kostnadene med 12,3 prosent siste år

Men prisveksten har snudd, og de fleste veiområdene hadde nedgang i kostnadsindeksen fra 3. til 4. kvartal i fjor.

Tett mellom Presis og Mesta i konkurransen om brøytekontrakt i Finnmark 

Kun snaue seks millioner kroner skiller de to i en kontrakt til rundt 210 millioner.

Ny driftskontrakt i Nordland. Verdi: 350 mill

Her inngår nesten 490 kilometer fylkesvei i regionen rundt Mo i Rana.

Fant 9820 artikler. Viser 1–50.