Arkiv

Fant 10675 artikler

Tittel Dato

Folket feiret utbedring av rv 52 i Hemsedal på tre steder

Statens vegvesen og Hemsedal kommune inviterte til folkefest på veiåpning på riksvei 52 mandag formiddag. Og fest ble det.

Nordic Infrastructure Group har kjøpt entreprenørselskapet Be-Ma

BeMa er en nisjeentreprenør som leverer spesialiserte fiberoptikktjenester pluss grunnarbeid, betongstøping, isolasjon og kabling knyttet til utbygging av ladestasjoner for elbiler. Selskapet leverer også grunnarbeidstjenester.

Vegvesenet vil møte entreprenørene om ny E6 i Sørfold

I 2024 kommer den første kontrakten for bygging av ny E6 nord for Fauske. Nå inviterer Vegvesenet til informasjonsmøte.

Ny driftskontrakt for Innlandet: 540 km vei på Toten og Gjøvik

Nå kan driftsentreprenørene begynne å kalkulere.

MENING: Neste 50-årsflom kommer ikke om 50 år

Ekstremværet Hans har forårsaket flom- og jordskred, med store materielle skader og fare for folks sikkerhet. NVEs statistikk for flom viser en urovekkende økning de siste ti årene. Det bør endre hvordan vi regner på klimatilpasning.

Her må noen bygge 750 meter nytt fortau og sykkelvei i Gjøvik

Entreprenøren har et drøyt år på seg.

Isachsen Anlegg skal utbedre fylkesvei i Sandefjord for 60 mill

Her kommer ny rundkjøring samt fortau og sykkelfelt på 350 meters lengde.

Enormt synkehull stenger E6 nær Göteborg: – Så trær falle og bakken gli bort

Et synkehull på flere hundre meter i diameter gjør at E6 er stengt nord for Göteborg. Flere kjøretøy er rammet, og tre personer er skadd.

Penger fra «revidert» gir 22 000 tonn asfalt ekstra på E18 i Agder, Vestfold og Telemark i høst

Peab skal de neste ukene legge 8000 tonn asfalt skal legges på E18 i Vestfold. Årsaken er ekstra bevilgning i revidert nasjonalbudsjett.

Nå starter byggingen av verdens største heldigitale hengebru

Nye Sotra bru er verdens største heldigitale hengebru. Neste uke skal de ferdigstøpte senkekassene til brutårnet i Knarrevika fraktes på lekter og senkes på plass.

Pride-farging av gangfelt griper om seg - Vegvesenet skal se på regelverket

Ulike former for fargelegging av kjørebanen griper om seg. Nå vurderer Vegdirektoratet om det er behov for endringer i eksisterende regelverk.

Fergesamband på Dønna i Nordland trenger ny operatør

Nordland fylke har kommet med en kontrakt som varer i cirka to og et halvt år.

Fylkesvei 714 skal få 2 km med ny GS-vei

I første omgang er det snakk om en kilometer, og finnes det penger kan det bli mer.

Oldedalen i Stryn skal få skredvarsling som stenger veien 

Skred fra tre utsatte områder skal nå varsles slik at veien kan stenges.

Fergekaiene ved Nesoddtangen trenger sårt til oppgradering

Fergekaibruene skal demonteres og sendes til verksted for rehabilitering.

Sju entreprenører vil bygge nytt kryss ved E39

Ikke store oppdraget, men interessen er god.

Vegvesenet innbyr til bransjedag om teknologi, bærekraft og ekstremvær

Er vi rustet for klimaendringene? Hvordan håndterte vi «Hans»? Det er noen av spørsmålene som etaten vil drøfte med bransjen.

Ny gang- og sykkelvei i Os: Grunneier anket erstatningen, men hadde lite igjen for det

Det ble bare småpenger ut denne anken, men grunneieren fikk i hvert fall dekket sakskostnadene.  

Seabrokers Fundamentering styrker seg innen jetpeling og spesialtjenester

Jetgrunn vil videreføres som eget heleid datterselskap i Seabrokers Fundamentering, hvor både ansatte og maskinpark fortsetter som før.

BMO og Aurstad vil strosse og sikre to tunneler i Rogaland

BMO Tunnelsikring ligger best an.

Innlandet fikk ingen løfter fra staten om Tretten bru

Staten må ta hele det økonomiske ansvaret for brukollapsen på Tretten, mener Innlandet fylkeskommune. For tidlig å konkludere, svarer samferdselsministeren.

Kø, kø og atter kø i Griniveien i de neste to årene

Statens vegvesen og Oslo kommune skal bygge gang- og sykkelvei og rehabilitere vann- og avløpsledninger i Griniveien mellom Røakrysset og Bærum grense. Arbeidet starter 2. oktober i år og varer til desember 2025.

Oppgraderingen går mot slutten: Stenger Mansfjell- og Svalnestunnelene i helga

Vegvesenet må stenge Mansfjell- og Svalnestunnelen fra fredag kveld til mandag morgen.

Vegvesenet kjøper inn nye beredskapsbruer – faser ut de gamle Bailey-bruene

De gamle Bailey-bruene skal byttes ut, og Statens vegvesen skal i første omgang kjøpe seks nye beredskapsbruer.

NHO vil ha krafttak for fylkesveiene

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vil ha mer oppmerksomhet rundt manglende vedlikehold på fylkesveiene framover.

Lastebil påførte store skader i veggen i Nøstvettunnelen på E6 - nå skal den repareres

Derfor blir tunnelen blir stengt 21.-26. september. Det kommer til å bli kø på omkjøringsveiene. Velg tog eller buss om du kan, oppfordrer Vegvesenet.

Ansatt i Vegvesenet tiltalt for å ha løyet om Tom Hagens kjøring

En Vegvesenet-ansatt som gjorde undersøkelser av Tom Hagens bil, er tiltalt for å ha løyet om hvor langt Hagen kjørte dagen da Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Til uka er tre veiprosjekter i Hemsedal ferdige

Mandag 25. september markerer Vegvesenet åpningen av tre utbedringsprosjekter på riksvei 52 i Hemsedal.

Vegvesenet etterlever ikke tunnelforskriftens krav om øvelser

Statens vegvesen har et styringssystem som ikke i tilstrekkelig grad sikrer etterlevelse av tunnelsikkerhetsforskriftens krav til øvelsesfrekvens. Det sier Vegtilsynet i en fersk tilsynsrapport.

To bruer i værhardt strøk i Bremanger må rustes opp

Bruene ut til Frøya trenger vedlikehold og katodisk beskyttelse.

Lanserer skumglass for lette fyllinger i en mindre fraksjon

Skumglasset Glasopor har tidligere vært levert i fraksjonen 10 - 60 millimeter. Nå lanseres en ny gradering 10-20, som både er sterkere og mere stabil.

Fikk på plass midlertidig vei for E16 ved Hønefoss på en drøy uke

Nå er det etablert en midlertidig vei for E16 som kan brukes når veien må stenges for sikringstiltak. Trafikken legges om førstkommende mandag.

Vegvesenet vil drøfte klimakutt med entreprenørene

Hva mener bransjen er realistisk?

Kofa: Kommune brøt reglene i konkurranse om brøytekontrakter 

Alle leverandørene fikk samme poengsum i vurderingen av gjennomføringsevne. Slik skal det ikke være.

E18-naboer i Bærum får inntil 4 millioner i erstatning for veiarbeider

I en dom fra Borgarting lagmannsrett får boligeiere langs E18 ved Høvik i Bærum erstatning på opptil fire millioner kroner for ulempe mens motorveien utvides.

Skal rassikre fv 882 mellom Langfjordbotn og Øksfjord

På tilsammen fire lokalsjoner skal det settes opp fanggjerder- og stive støtteforbygninger i stål.

En av tre bruer i USA er i så dårlig forfatning at de enten må byttes ut eller repareres

222 000 bruer på amerikanske veier trenger reparasjon, mens 76 600 av dem er så dårlige at de må skiftes ut.

Fri ferdsel på E16 Nærøydalen i deler av døgnet

Fra nå av er det fri ferdsel på E16 i deler av døgnet, fram til Statens vegvesen er ferdig å rydde etter skredet på mandag.

Ny metode kutter kraftig i CO2-utslipp fra veibygging på myr

I løpet av et halvt år boret entreprenøren ned 20.000 betongpæler i en 450 meter lang og 20 meter dyp myr på Hadeland. Metoden kutter CO2-utslipp med mer enn 30 prosent, sammenlignet med tradisjonell vegbygging.

Sikret seg kontrakt med kommunen på drift og vedlikehold av skiltene i hovedstaden

Veidrift har inngått en avtale med Bymiljøetaten i Oslo kommune som innebærer ansvar for skiltingen på det kommunale veinettet.

SET Elektro ligger best an til å få levere friteksttavler til fjelloverganger

Swarco og Trafsys vil også ha jobben.

Disse fire firmaene vil bygge ny sykkelstamvei i Bergen

Vegvesenet skal velge ut tre entreprenører å forhandle med.

Tester ny teknologi: Rovdyrlyder skal skremme reinsdyr

Lyden av et prustende rovdyr skal holde reinsdyr unna feristene. Nå tester Trøndelag fylkeskommune ut den nye teknologien i rørostraktene.

Oppryddingen har startet: Men E16 Nærøydalen blir stengt et par dagar

Statens vegvesen har hatt nå hatt geolog ute i rasområdet, og ppryddingen har startet etter raset i Nærøydalen mandag. Men fortsatt er det mye arbeid før hovedveien mellom øst og vest kan åpnes igjen.

Lyser ut tunnelprosjektet mellom Heilevang og Hestvika på fv 609

Rassikringsprosjektet har et kostnadsanslag på mellom 700 millioner og en milliard kroner.

Mesta digitaliserer veidriften med svensk styringssystem

Med avtalen med det svenske selskapet BM System AB tar Mesta i bruk et kraftig verktøy til bedre drift av norske veier.  Det nye driftssystemet betyr en liten revolusjon for folk ute på veiene.

Skredsikrer Tinnsjøveien og Lauvjuv med nytt geofonanlegg

Tinnsjøveien og Lauvjuv i Telemark sikres med helt ny teknologi. Veien stenges automatisk om skred utløses.

Steinskred på E16 i Nærøydalen: Usikkert når veien åpner igjen

E16 er stengt etter to steinskred i Nærøydalen mandag ettermiddag.

Vegvesenet skal kjøpe og drifte værstasjoner for drøye 30 mill 

Ny toårig rammeavtale: Vegvesenet trenger nye værstasjoner.

- Dette blir utfordrende, sier Vegvesenets byggeleder når arbeidene i Damsgårdtunnelen nå starter opp

Arbeidet i Damsgårdtunnelen starter 18. september, og folk må tilpasse seg en ny og adskillig mer krevende trafikksituasjon i Bergen de nærmeste årene.

Fant 10675 artikler. Viser 1–50.