Arkiv

Fant 9425 artikler

Tittel Dato

Flaskehalsen er borte: Mandag åpner Folla bru i Surnadal

Folla bru var en flaskehals for tømmertransporten. Nå står ei ny bru klar, og den tåler totalvekt på 60 tonn.

Nye Veier mister Ringeriksbanen - og må bygge ut E16 innenfor eksisterende budsjett

Regjeringen tilbakefører Ringeriksbanen til Bane NOR og stanser videre planlegging av fellesprosjektet. Og E16-utbyggingen må slåss med de andre Nye Veier-prosjektene.

LNS-ansatt fra Kåfjord omkom ved E6 Kvænangsfjellet

Entreprenøren offentliggjør navnet på den omkomne.

Statsbudsjettet: Tekna er bekymret for fagmiljøene

Nå ser ordreporteføljen for 2024 svært tynn ut, sier Teknas hovedtillitsvalgte i Vegvesenet.

Statsråden: Et ansvarlig budsjett som tar vare på det vi har

- Vi står i en ekstraordinær situasjon, med krig og energikrise i Europa, og stigende priser. Derfor må regjeringen prioritere sikkerhet og rettferdig fordeling. Det fører til en begrenset vekst i bevilgningene til samferdsel, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Vegdirektøren: – Dette blir et meget stramt budsjett

I forslaget til statsbudsjett for 2023 reduseres Vegvesenets investeringer med 2,6 milliarder kroner.

Statsbudsjettet: Bråstopp for nye riksveiinvesteringer

Budsjettforslaget betyr at de fire veiprosjektene som Vegvesenet har prioritert høyest for byggestart i 2023 alle er blitt satt på vent.

Flere gratis ferger i årets statsbudsjett

Regjeringen vil gjøre flere fergesamband gratis, og øke rabatten på ferger langs riks- og fylkesveier, erfarer Dagsavisen.

Entreprise 7 i E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen: Nå skal det bygges en kulvert

Enda et delprosjekt i Kristiansand er lyst ut.

Nytt oppdrag: E134 øst for Notodden skal bygges om litt

Arbeidene skal være ferdige i løpet av juni 2023.

Mineralnæringen forventer kraftfulle tiltak i statsbudsjettet

– Det tas mer kraftfulle grep for å kompensere næringen for galopperende priser på strøm og drivstoff, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

Det blir rettssak om veiprosjektet i Åkra sentrum

Vassbakk & Stol har bedt om midlertidig forføyning.

Evenstad bru i Stor-Elvdal åpner onsdag

Evenstad bru på fylkesvei 2188 åpner igjen onsdag 5. oktober klokka ni. Brua blir foreløpig åpnet for enveistrafikk med sentrisk kjøring.

Endelig er entreprenør innstilt på rehabiliteringen av Bragernestunnelen i Drammen

Blant fire tilbydere, er det Kraftmontasje som ligger an til å få oppdraget med å rehabilitere den 3169 meter lange tunnelen på fylkesvei 283 i Drammen kommune.

Samferdselsministeren: Beholder E18, men skyver på flere prosjekter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier regjeringen vil prioritere vedlikehold og drift i statsbudsjettet. Tre veiprosjekter er i faresonen.

Først i Skandinavia med el-lift for tunneller

Strøm overtar nå som energikilde også ved arbeid i tunneler. De første eldrevne bom-liftene er i bruk i Sveits, og nå er de klar for Norge.

Så mange som ni entreprenører vil ruste opp riksveier i søndre Rogaland

Stangeland Maskin ligger best an. Hårfint.

Bypakke Ålesund: Busengdal har signert kontrakt om forskjæring og lokalvei

Mandag 3. oktober signerte Statens vegvesen kontrakt med Busengdal. Arbeidene starter i slutten av måneden.

Tar i bruk avansert 3D-seismikk for å finne best plassering av ny Mjøsbru

Grunnforholdene i Mjøsa kartlegges ved hjelp av offshoreteknologi som er spesialtilpasset for å finne best mulig plassering av innlandets viktigste bruforbindelse.

Ny rapport: Statsforvalterstrukturen bør ikke endres tilbake

Når Troms og Finnmark igjen blir to fylker, bør ikke statsforvalteren i Troms og Finnmark følge etter, mener direktorat. Sammenslåinger har vært bra, mener de.

Fra AF til Norconsult med verdifull digitaliseringskompetanse

Inge Handagard tar med seg tung kompetanse innen digitalisering og lang erfaring fra store prosjekter i entreprenørbransjen.

Flisa bru må forsterkes før den kan åpne igjen

Konklusjonen til Vegvesenet og fylket: Flisa bru i Åsnes må forsterkes før den kan åpnes igjen.

Rustet opp for 700 mill: Så godt som ny riksvei til en billig penge

22 nye kilometer av riksvei 3 i Østerdalen er ferdig utbedret, og den framstår som nybygd. Meterprisen er på 15.800 kroner. Antagelig Norges rimeligste riksveistrekning, mener Vegvesenet.

Ny kontrakt for E10 Nappstraumtunnelen er ute i markedet

Frist for å melde seg på i konkurransen er 4. november.

Sikret seg EU-prosjekt om selvkjørende godstransport til 300 millioner kroner

ITS Norway skal lede det rekordstore og banebrytende EU-prosjektet om selvkjørende godstransport.

Mann døde i arbeidsulykke på Kvænangsfjellet i Nordreisa

En mann døde fredag etter å ha fått en stålbjelke over seg i en arbeidsulykke på Kvænangsfjellet i Nordreisa.

Signerte den tredje entreprisen på Gartnerløkka - omlegging av eksisterende infrastruktur

Repstad Anlegg vant kontrakten til en verdi på 59,1 mill.kr, og med varighet på ni måneder frem til kontraktsarbeidet ferdigstilles neste sommer.

E39 Eiganestunnelen: Staten må betale 249 mill til Implenia/Stangeland

Entreprenørene får medhold i lagmannsretten - i motsetning til hva som skjedde i tingretten.

Ny ettermarkedsselger i Hesselberg

– Vi har gleden av å ønske Lars-Erik Weydahl velkommen til Hesselberg som ettermarkedsselger i distriktene Akershus, Oslo og Østfold forteller Erik Lyngar, salgsleder i Øst.

Kun ett firma ville ruste opp Sjonfjellet, og det tilbudet ble avvist

Vegvesenet må ut på en ny runde i markedet for å få oppgradert dette utsiktspunktet.

Vestland skal oppgradere alle veilysanlegg til LED fram til 2032

Fylket tar over ansvaret for alle veilys langs fylkesveiene i Vestland. Både strømutgifter og klimagassutslipp vil dermed bli halvert i årene framover.

Nordhordlandsbrua er endelig ferdig, men prosjektet havner i retten

Arbeidet med å overflatebehandle Nordhordlandsbrua er ferdig, og trafikken går nå som normalt. Men blir det rettssak.

Ola Lier ny daglig leder for Feiring Miljø

Ola Lier (39) startet 18. august som daglig leder for Feiring Miljø, selskapets virksomhet for ombruk og gjenvinning av overskuddsmasser.

Vestkorridoren: Denne nye gangbrua skal stå i seks år

Fotgjengere og syklister er blitt oppgradert, fra mørk og trang undergang til luftig bru.

Nasjonale turistveger søker nye formgivere

Statens vegvesen ønsker nå å inngå avtaler med arkitekter og landskapsarkitekter til å utforme fremtidens turistveiattraksjoner.

Jubel for åpning av ny gang- og sykkelvei ved E6 Driva-Hevle

– Dette er en virkelig en gledens dag, jublet ordfører Geir Arild Espnes i Oppdal kommune under åpningsmarkeringen for ny gang- og sykkelveg for strekningen mellom Driva og Hevle.

Statens vegvesen åpnet E134-strekning over en måned før tiden

Vegvesenet åpnet E134 Espelandssvingane en måned før tiden, og ser ut til å holde budsjettet.

Ny Bussvei i Stavanger: Hinnasvingene må stenges i 2,5 år

Fra neste uke blir Hinnasvingene stengt for gjennomkjøring fram til våren 2025.

Vegvesenet kommer allerede nå med ny driftskontrakt for 2023-28

462 kilometer vei inngår i denne kontrakten.

Fylkesvei i Tinn stengt på ubestemt tid etter ras

Raset på fylkesvei 3434 i Tinn kommune har forårsaket store skader på veibanen, og det er usikkert hvor lang tid det vil ta før veien kan åpnes igjen.

Ansetter ekspert på skytjenester og AR-systemer for anleggsbransjen

Mats Fensholt har jobbet med rådgivere og entreprenører i anleggsbranjen i ti år.

Veidekke forventer fortsatt høyt aktivitetsnivå innen samferdsel

Veidekkes prognoser for bygg- og anleggsmarkedet i de kommende to årene peker mot et mer dempet marked. Det er ventet fortsatt høy aktivitet i både samferdsel og bygg, med nedgang i den private delen av byggmarkedet.

Samferdselsministeren: – Store samferdselsutbygginger skal legges på is

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk og varsler at store samferdselsutbygginger vil bli lagt på is.

Mesta og Veidekke i gang med driftskontrakter til 638 mill på Nordmøre

Mesta og Veidekke skal de neste fem årene drifte og vedlikeholde fylkesveiene på Nordmøre. Kontraktene har en verdi på til sammen 638 millioner kroner.

Ekspertgruppa for Hennsetskredet kommer med rapport før jul

Ekspertgruppa som undersøker årsaken til Hennsetskredet i Heim kommune 2. september skal presentere de tekniske årsakene til skredet før jul.

Vegdirektoratet godkjenner fartsgrense 100 km/t på E18 Arendal-Grimstad

Nye Veier har fått klarsignal på sin fravikssøknad på dimensjonerende hastighet på strekningen.

Drivex satser videre i Norge med eget salgsselskap

Svenske Drivex øker satsingen i Norge, og etablerer eget salgsselskap for sine ploger og skjær.

Nasjonale turistveger inviterer til markedsdialog om utbygging ved Vøringsfossen

Statens vegvesen utvikler Vøringsfossen langs Nasjonal turistveg Hardangervidda. Etaten inviterer til dialog mellom entreprenører og byggherre om anlegget på Fossetromma.

Vinter i anmarsj: Haukelifjell stengt på grunn av snø og glatte kjøreforhold

Snø på Haukelifjell og flere andre fjelloverganger har ført til glatte veier. Meteorologene anbefaler vinterdekk over fjellet i Sør-Norge.

Ny E39 Mandal-Lyngdal deles i to: Første konkurranse kommer i 2023

Nye Veier deler strekningen E39 Mandal-Lyngdal i to, og sikter mot konkurranse om utbygging til våren neste år.

Fant 9425 artikler. Viser 1–50.