Arkiv

Fant 8123 artikler

Tittel Dato

Nye Veier får overført ti nye strekninger

Nå er avtalen signert.

Bransjedag med dialog rundt entrepriseformen for E39 Hordfast

– Vegvesenet ønsker kunnskap fra markedet når vi skal i gang med strategier for kontrakt og anskaffelser, sier prosjektleder Sverre Ottesen.

Store innsigelser mot reguleringsplanen for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Statsforvalteren, Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE er ikke nådige i sine høringsuttalelser til ny E18 Tvedestrand-Bamble.

Strid om miljøasfalt: Skanska mener at Veidekke skulle vært avvist i asfaltkontrakt

Men Kofa ga ikke medhold til Skanska.

Rettssaker og Kofa-klage: Otera Traftec og Mesta har vært i tottene på hverandre 

Otera Traftec fikk medhold i første rettsinstans, men ikke i lagmannsretten. Så ble saken sendt til Kofa.

BMO Elektro kan trolig hente inn en ny kontrakt til i Nord-Norge

Ingenting er avgjort, men firmaet har en solid ledelse.

Inviterer bransjen til seminar om vasking av masser

Mineralteknikk satser for fullt på vaskeanlegg og inviterer nysgjerrige kunder til eget seminar om vasking.

Veidekke har lagt 200 tonn miljøasfalt på E14

Veidekke har lagt 200 tonn miljøasfalt på en prøvestrekning på E14 mellom Meråker og Storlien.

Disse fire vil montere rekkverk på fylkesveiene i Finnmark

Nordnorsk Veisikring ligger godt an.

Nå starter byggingen av ny E6 forbi Trofors

Den største flaskehalsen på E6 Helgeland erstattes av en ny vei med 90-sone.

Norge vil bygge flere bruer ved hjelp av automatisert lasersveising

Den nye, automatiserte sveisemetoden egner seg godt for å konstruere bruelementer. Norge er i front med å ta i bruk den nye teknologien.

Første spadestikk på Rogfast

Tiåringene Lilly Hviding og Audun Haaland fikk æren av å ta det første spadestikket til tunnelen som takket være Rogfast skal gjøre Kvitsøy landfast.

Nå starter arbeidet med ny bru på E6 i Straumen i Sørfold

Arbeidsfellesskapet ONOS – Haugholt har fått oppdraget med å bygge brua, som er beregnet å koste 75 millioner.

Fylket bygger tre kilometer gang- og sykkelvei mellom Solbakk og Grønevoll

Gang- og sykkelveien skal være ferdig i juni 2023.

Vegvesenet starter med riksvei 13 Bondeviki-Fardal

Fosse Maskin og Transport vant oppdraget.

NCC skal legge 800 tonn ny asfalt i Luster kommune

Arbeidet skal gjennomføres i tidsrommet 4. - 8. oktober og vil bli gjennomført på de fire asfalteringspunktene kommunen har satt opp.

Nye Veier sier opp nok en kontrakt: Kan ikke gjennomføre prosjektet til avtalt pris

Nye Veier avslutter kontrakten med det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción S.A for E6 Ulsberg-Vindåsliene i Trøndelag.

Bergindustrien ønsker å spille en nøkkelrolle i en ny regjeringsplattform

– Om Norges og de samlede globale klimaambisjoner skal realiseres, må den kommenderegjeringsplattformen tilrettelegge for vekst, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall. – Det norske samfunnet står midt oppe i det grønne skiftet hvor bergindustrien vil spille en nøkkelrolle, sier hun videre.

Fire konsulenter fikk rammeavtale på byutviklingsbistand for Oslo kommune

Bymiljøetaten i Oslo har nylig signert en ny rammeavtale for prosjektering av offentlige tiltak som gater, torg, sykkelveier, parker og grøntdrag med tilhørende kabler og ledninger knyttet til byutviklingsområdene i Oslo.

Drammen skal bygge ny bybru, men nekter å fortelle om hvem som eventuelt skal gjøre det

Mellom tre og fem leverandører skal være plukket ut. Men hvem? Total taushet fra kommunen.

Kristiansand innfører piggdekkavgift - bare 66 prosent kjører piggfritt i dag

Bystyret i Kristiansand vedtok på møtet onsdag 15. september å innføre piggdekkavgift i kommunen. I tillegg en panteordning for piggdekk med 300 kr. pr. dekk.

BMO Elektro har laveste pris på stor kontrakt i Troms og Finnmark

Og i alt har fire firmaer gitt pris.

Nytt analyseverktøy kontrollerer rekkverk på rekordtid

Ny teknologi gir Statens vegvesen bedre kontroll på tilstanden til rekkverkene.

Ny prosjektsjef for E16 og Vossebanen

Katrine S. Erstad er ny prosjektsjef for storprosjektet fra 1. oktober 2021.

Trafikkdirigent døde etter påkjørsel i Ål i Hallingdal

Påkjørselen har skjedd i forbindelse med veiarbeid der det har vært manuell dirigering.

Fusjon blir til Geo Fundamentering & Bergboring

Veidekke fusjonerer datterselskapene Hallingdal Bergboring med KynningsrudFundamentering for å samle og styrke fundamenteringsvirksomheten.

Hele konsulentbransjen i sving med klimaråd til Vegvesenet - 19 kontrakter inngått

Statens vegvesen har inngått en rammeavtale som omfatter  totalt 19 ulike kontrakter på levering av klima- og miljøtjenester. Formålet med anskaffelsen er å gjøre Vegvesenet i stand til å oppfylle sine klima- og miljøforpliktelser.

Ny 50 tonns batteri-elektrisk dumper fra Sandvik

Sandvik tilbyr på denne nyheten det raskeste batteribyttet på markedet, som tar bare noen få minutter. Frakoplingen av det utladede batteriet skjer på skinner, for deretter å hente et nytt og koble det automatisk til.

Dalen med sin første hydrauliske snøfres

Med en bredde på 220 er den svært godt egnet til kompakte bæremaskiner og små hjullastere.

OFV: Her er vei-kravene til den nye Regjeringen

Allerede før den nye Regjeringen er på plass, har Opplysningsrådet for veitrafikken  tydelige forventninger til hva den skal levere i veipolitikken.

Ønsker innspill om årets beste asfaltjobb

Hvem er de flinkeste asfaltleggere her til lands. Det ønsker Norsk Asfaltforening forslag på, til konkurransen om årets asfaltjobb 2021.

Vegvesenet ser på E136/39-løsning ute i sjøen i Skodjevika

Statens vegvesen vurderer ny vei 400-600 meter ute i Skodjevika på strekningen langs E136/E39 Digernes-Dragsundet.

Forsvarsbygg skal bygge vei til radaranlegg ved Namdalseid

Rv 350 Hokksund-Åmot kom ikke med i NTP: Nå stopper kommuneplanarbeidet

Statens vegvesen melder at de nå avslutter arbeidet med kommunedelplanen for riksvei 350 Hokksund-Åmot.

V&T Entreprenør signerer nok en avtale med Velde Asfalt

Velde Asfalt utvider samarbeidet med V&T for hele Agder-regionen.

1000 lysarmaturer skal skiftes ut i Oslofjordtunnelen

Og jobben skal gjøres i løpet av de to siste ukene i september. Det vil gi en lysere og mer behagelig tunnel å kjøre i, forteller Statens vegvesen.

Nå blir det enkelt å få oversikt over bedriftens arbeidsvarslingssøknader

Fra 16. september utvider Statens vegvesen tjenesten med en samlet oversikt over tillatelser på arbeidsvarslingssøknader innsendt fra mai 2021.

Slår seg sammen: Blir ny storentreprenør i bergensregionen

Sartor Maskin og Drange Maskin slår seg sammen under navnet Sartor & Drange AS.

Norconsult styrker seg innen geoteknikk og jordskjelvkompetanse

Amir M. Kaynia har begynt i Norconsult som fagspesialist innen geoteknikk, med spesialkompetanse innen dynamikk og jordskjelv.

Tester ut ny type vann- og frostsikring i tunnel på Nordøyvegen

Det er selskapet Foamrox som har utviklet en ny type hvelv i tunneler, som blant annet skal gi bidra til positiv miljøgevinst.

Pukk og grus: Norges viktigste mineral

For første gang på over ti år gikk omsetningen av byggeråstoffer i fjor litt ned, både i tonn og salgsverdi. Men pukk og grus er fortsatt norsk bergindustris viktigste produkt, med samlet verdi på over 7 milliarder kroner årlig.

Målselv Maskin & Transport sikret seg oppdrag med utbedring av fylkesveier på Senja

Tilsammen åtte steder på fylkesveinettet på senja skal nå bli utbedret for at tungtransporten skal komme enklere fram.

Oslo er verdens 6. mest sykkelvennlige by

København er verdens mest sykkelvennlige by, mens Oslo kommer så høyt som på 6. plass i en fersk kåring.

V&T Entreprenør satser i Agder

Flere nye kontrakter innen trafikkavvikling og arbeidsvarsling har gitt V&T Entreprenør et godt fotfeste i Agder.

Nytt oppdrag i Førdepakken: E39 skal rustes opp

Her blir det et par år med jobb i Førde sentrum.

Byggingen av riksvei 4 Roa-Gran grense er i gang

Kun tre dager etter at Stortinget vedtok å finansiere prosjektet i desember i fjor, så lyste Statens vegvesen ut kontrakten for arbeidet.

Vegvesenet vil ha tilbud på ny gang- og sykkelvei i Oppdal

Ikke mer enn 200 meter lang, men entreprenøren skal også sette opp en prefabrikert kulvert ved Driva. 

Forfallet har tatt overhånd: 5,2 km av fylkesvei 287 må rustes opp

Viken fylke skal sørge for at veien får den standarden den en gang hadde.

Strengere krav mot svevestøv vil gi flere miljøfartsgrenser og mer veivask

Grensen for hvor mye svevestøv som tillates i luften, må ned, mener regjeringen. De foreslår å senke terskelen for når tiltak mot luftforurensing settes i gang

Vestland har fått penger til å redusere klimafotavtrykket fra fylkesveiene

Vestland fylkeskommune har fått nesten 1,6 millioner kroner til flere prosjekter som skal jobbe mot målet om lavutslipp i fylkesveiutbyggingen.

Fant 8123 artikler. Viser 1–50.