Arkiv

Fant 7621 artikler

Tittel Dato

Liten anleggsvalse med realt førerhus

Også førere av små anleggsvalser skal ha det komfortalet på jobb, mener Dynapac som lanserer Dynapac CA1300 /1400 med sikkerhetsførerhus.

Nå kommer første anbud på storprosjektet på E18/E39 i Kristiansand

Bare dager etter at prosjektet fikk sin godkjenning fra Stortinget, er Statens vegvesen nå ute med første anbudsrunde på gjennomfartsåren E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand.

Her er pristilbudene på tre driftskontrakter i Finnmark

Drøye 17.000 kroner skiller de to billigste tilbudene på den ene kontrakten.

Nok en utsettelse i framdriften for E18 Tvedestrand – Bamble

En ny frist for reguleringsplanen for E18 Grimstad - Bamle er nå satt til oktober/november.

- Bransjen må blir flinkere til å ta i bruk digitalisering som verktøy

Aktørene i BA-bransjen må bli flinkere til å forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i økosystemet.

Hæhre skal bygge nye Skjøiten bru

Hæhre Entreprenør vant kontrakten om å bygge ny Skjøiten bru på riksvei 52 i Hemsedal.

Mesta skal drifte 30.000 veilys på riksveiene i Stor-Oslo

Elektrokontrakten som Mesta nylig har inngått med Statens vegvesen, er en ren veilyskontrakt for riksveinettet i Oslo, Asker og Bærum, samt Viken øst for Oslo fra Gardermoen og sørover til Østfold.

Disse tre vil bygge rundkjøring og gang- og sykkelvei i Sogndal

Kveen er lavest med et tilbud på så vidt over 40 millioner kroner.

Undersøker fortsatt området: Nore bru er åpnet i ett felt

Fylket håper å kunne slippe på all trafikk i løpet av en uke.

NCC har startet opp ny asfaltfabrikk på Sørlandet

Med ny asfaltfabrikk på Rugsland i Birkenes kommune står NCC nå klare for å levere asfalt til Sørlandets mange store og små asfaltprosjekter.

Nå kommer de første fossilfrie anleggsplasser: Se hvilke fire prosjekter som er pekt ut

Vegvesenet har plukket ut fire prosjekter som piloter for fossilfrie anleggsplasser, samt forslag til pilotering av utstyr for drift og vedlikehold.

Fylkesdirektør i Viken på søkerlisten til jobben som ny jernbanedirektør

Fylkesdirektør for infrastruktur i Viken fylkeskommune, Knut Sletta, er en sterk søker på den ledige jobben som jernbanedirektør.

Nå kommer elektrifiseringen av tungtransporten - tungbilene fra Volvo kan kjøpes allerede i år

Tiden er inne for et raskt oppsving i elektrifiseringen av tungtransport. Nesten halvparten av all lastebiltransport EU kan bli elektrifisert i nær fremtid, mener Volvo.

Enda en asfaltkontrakt for fylkesveiene i Agder

Her skal det legges rundt 15.000 tonn.

Her er de nye pristilbudene på fire driftskontrakter i Sirdal

Fire av konkurransene ble avlyst, men nå er den nye tilbudsfristen ute.

Nye Veier havnet i disputt om skogtaksering, men ble ikke felt i Kofa

Et firma sådde tvil om leverandøren som fikk jobben kunne være uavhengig. Men der tok de feil.

Ny fagansvarlig for arbeidsrett i Statens vegvesen

Erik Utstumo er tilsatt som fagansvarlig for arbeidsrett i Statens vegvesen, med kontorsted i Vegdirektoratet.

Nytilsatt innen CEEQUAL og miljøledelse i Statens vegvesen

Stina Kiil er ansatt i Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen for å følge opp CEEQUAL og miljøledelse, med kontorsted i Drammen.

Statens vegvesen ansetter 330 nye på kort tid

Statens vegvesen henter inn mye ny kompetanse for tiden, og har for øyeblikket 250 rekrutteringsprosesser på gang for å få ansatt folk i til sammen 322 stillinger.

Implenia skal være arena for utvikling av hydrogendrevne løsninger

TECO 2030 ASA har signert en samarbeidsavtale med infrastrukturentreprenøren Implenia Norge AS om å utvikle og teste hydrogendrevne løsninger til bruk på byggeplasser.

Skal hjelpe Statens vegvesen med kontroll av asfaltlegging

Med bare en tilbyder var ikke konkurransen særlig stor for Veiteknisk Institutt i oppdraget om IR-scanning for Statens vegvesen.

Åge Haverstad klaget driftskontrakt i Oppland inn for Kofa: Fikk ikke medhold

Stridens eple: Hvordan skal erfaringen vurderes når firmaet ikke har så mye erfaring på området.

Ny organisering og konsernledelse i Norconsult

Etter snart fem måneder som konsernsjef i Norconsult har Egil Hogna og styret i Norconsult besluttet ny organisering og konsernledelse.

Innfører inntauingsgebyr for feilparkerte elsparkesykler

Fra mandag kan Oslo kommune taue inn elsparkesykler som står feilparkert. Utleierne får et gebyr på 1.590 kroner.

Veistøv gir fortsatt dårlig luftkvalitet i norske byer

Elbiler er eksosfrie, men utfordringen med svevestøv blir ikke løst med økende andel elbiler, fordi alle kjøretøy sliter på asfalt og dekk.

250 meter av fylkesvei 98 i Tana ble tatt av ras

Et jordskred har tatt med seg rundt 250 meter av fylkesvei 98 ved Steinvik i Tana. Tre personer er evakuert fra et nærliggende hyttefelt. Én person er isolert.

Terrenget rundt pilarene løftet seg: Bru på fylkesvei 120 er stengt

Torsdag stengte Viken fylkeskommune fylkesvei 120 øst for Mosseporten, samt gangveien på begge sider av Nore bru.

Rundt 46.000 tonn asfalt skal ut på fylkesveiene i Bardu og Nordkinn

Fylket har lyst ut to nye kontrakter.

Mot anleggstart for fylkesveistrekningen Ulefoss og Lunde i år

2,9 kilometer ny fylkesvei på strekningen Kaste–Stoadalen vil koste 314,7 millioner kroner.

Presis Vegdrift klart lavest i pris på ny driftskontrakt for Lofoten og Ofoten

Hele fem entreprenører har gitt pristilbud på denne kontrakten, men kun Presis Vegdrift har klart å smyge seg under 300 millioners-streken.

Veihistorie: Riksantikvaren freder bensinstasjon i Bergen

Riksantikvaren har besluttet å frede en 93 år gammel bensinstasjon i Lars Hillesgate 27 i Bergen.

Peab leder såvidt i kampen om toårig asfaltkontrakt på Senja

Differansen er drøye 400.000 kroner.

Denne brua på 1200 tonn skal nå løftes på plass i Brumunddal

Men jernbanebrua som nå skal på plass over Strandsagvegen, nærmer det seg også ferdigstillelse av ny trafikksikker adkomstvei fra nybygd E6 til Brumunddal sentrum.

Presis Vegdrift ligger best an på en av Norges største driftskontrakter

Med totalt 546 kilometer er dette en av de største riksvegkontraktene i Norge. Strekninger som E69 til Nordkapp og E6 over Sennalandet er også blant landets mest værutsatte.

Mesta ligger an til å få stor driftskontrakt i Porsanger

Også her er det Mesta og Presis Vegdrift som kjemper om kontrakten.

Disse tre vil legge asfalt på riksveier i Vestland og Rogaland

Velde ligger best an i denne konkurransen.

Consolvo leder hårfint i kampen om krevende bruprosjekt

Differansen til konkurrenten er rundt 800.000 kroner, eller omtrent to prosent av kontraktssummen.

MENING: Romsdalsfjordtunnelen blir en av verdens sikreste

De siste 100 årene er det ikke registrert jordskjelvskader i norske vegtunneler. Slik blir det nok de neste 100 årene også, både på E39 mellom Ålesund og Molde og i resten av Norge.

Svak oppgang for salget av anleggsmaskiner i første kvartal

Første kvartal endte til på 852 solgte maskiner, en økning på 5,8 prosent målt mot samme periode i fjor, melder Maskingrossisternes Forening (MGF).

Mesta med syltynn ledelse ved anbudsåpning av driftskontrakten for Haugesund

Sjeldent jevne priser da Statens vegvesen åpnet tilbudene på driftskontrakten for riksveiene i Haugesund og omegn.

Hesselberg starter eget utleieselskap

I takt med etterspørselen etter utleiemaskiner har Hesselberg opprettet et nytt selskap, Hesselberg Rental AS. Utleieparken for det meste vil bestå av bestselgerne til Hesselberg Maskin AS.

Fjord1 overtar to utslippsfrie  fergestrekninger i Nordland

Selskapet vant tiårskontrakten med Statens vegvesen på drift av riksveifergesambandene Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik.

Tjeldsundbrua skal få seg en overhaling: Consolvo ligger best an

Tre entreprenører har gitt pris.

Peab leder i konkurransen om å få dypstabilisere fem fylkesveier

NCC og Veidekke har også lagt inn bud på jobben.

Her er forklaringene på at vi er best i verden på trafikksikkerhet

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), kan forklare hele 73 prosent av nedgangen de siste 20 årene.

MENING: Ikke hopp bukk over konkurranseloven!

Mange bedriftsledere setter seg godt inn i arbeidsmiljøloven og skattelovgivningen, men glemmer konkurranseloven. Det kan koste de dyrt.

E134 skal få ny køplass for kolonnekjøring over Haukelifjell 

500 meter lang oppstillingsplass på østsiden av fjellet skal stå ferdig høsten 2022.

Midt-Norge: ENORME sprik i prisene på to driftskontrakter for elektro

I Trøndelagskontrakten: Laveste pris er på snaue 60 millioner kroner. Høyeste pris er på over 300 millioner.

Presis Vegdrift leder i kampen om å brøyte riksveier i Hallingdalen og Valdres

Ifølge Vegvesenet har Presis Vegdrift levert det beste forholdet mellom pris, oppdragsforståelse og klima.

Mesta ligger an til å få driftskontrakten for Bergensområdet

To konsern er med i konkurransen om driften av riksveiene i Bergen og omegn de neste fem årene. Mesta leverte det laveste tilbudet.

Fant 7621 artikler. Viser 1–50.