Arkiv

Fant 8369 artikler

Tittel Dato

– Fergependlere vil tape på nye fergetakster

Pendlere kommer dårligere ut enn før prisreduksjonen, med forslaget til nye fergetakster som nå er sendt på høring. Det mener fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Monika Sande.

Sju entreprenører vil bygge ny Tunna bru

Statens vegvesen har mottatt sju vil søknader i konkurransen om prosjektering og bygging av ny Tunna bru og 3 kilometer utbedret og ny riksvei 3 mellom Tynset og Kvikne.

Geiranger får ferge hele året

Geiranger får helårsferge fra 1. januar på strekningen Geiranger-Hellesylt.

AF inngår intensjonsavtale om kjøp av Stenseth & RS

AF Gruppen Norge AS har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 80 prosent av Stenseth & RS Holding AS.

Åpner ny E16 i Jevnaker et halvt år før tiden

Statens vegvesen og Skanska fremskynder åpningen av ny E16 i Jevnaker med et halvt år. En skikkelig sluttspurt det siste halvåret gjør at ny vei åpner før jul.

Mesta og Veisikring kan få reparere og bytte ut støyskjermer i Oslo og Viken

To firmaer har gitt tilbud på rammeavtalen.

Nytt oppdrag i midt-Norge: Ni riksveibruer skal rustes opp

Bruer på riksveiene 16 og 17 skal få en overhaling.

Stian Brenden og fem andre vil brøyte fylkesveiene i Ottadalen

Stian Brenden kan sikre seg en kontrakt til nord i Gudbrandsdalen.

Innlandet trenger å brøyte veiene på nordre Hedemarken

Ny seksårig driftskontrakt som er rundt 550 kilometer lang.

Hvem vil bygge og drive døgnhvileplass for vogntog i Mo i Rana?

Minst ti års drift av anlegget er en del av kontrakten.

Ny rapport: Kvaliteten på norske veier blir stadig bedre

Det viser en rapport som Vista analyse har utarbeidet på vegne av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Her sammenlignes data fra 2019 mot tilsvarende tall i 2014 da OFV fikk gjennomført et tilsvarende arbeid.

Kofa: Risa mente konkurrenten skulle avvises, men fikk ikke medhold

Den nye løsningen for driftskontraktene av fylkesveiene i Sirdal endte opp i klagenemnda.

Stadig bedre vei i Østerdalen

Steg for steg er riksvei 3 i Østerdalen i ferd med å bli en helt annen vei enn den har vært.

Blir ny administrerende direktør i Basal

Geir Sogge Johnsen er ansatt som ny administrerende direktør i Basal fra 2. desember 2021. Han har i over ti år vært produktsjef i bedriften og er selv et helstøpt Basalprodukt.

E39 i Kristiansand: Tre firmaer vil ha fossilfritt oppdrag

TT Anlegg og Consto Anlegg Sør ligger temmelig likt i pris.

Denne uka åpner første del av E6 Kvål-Melhus

Nye Veier åpner delstrekningen E6 Kvål-Skjerdingstad for trafikk. Men hele prosjektet E6 Kvål-Melhus ferdigstilles til sommeren.

Riksvei 4: Peab mener konkurransen skulle vært avlyst og har klaget inn Vegvesenet til Kofa

Vegvesenet skal ha brutt anskaffelsesregelverket i konkurransen om riksvei 4 Sandvoll-Amundrud, mener Peab Anlegg.

Kontrakt verdt 5 mrd: Torghatten Nord skal kjøre hydrogenferger mellom Bodø og Lofoten

Statens vegvesen har innstilt Torghatten Nord som vinner av konkurransen om å drifte ferjesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes.

Den nye Blaksettunnelen i Stryn er tatt i bruk

– Dette er vår julegave til innbyggerne i Stryn, sa en glad prosjektleder i Vestland fylkeskommune, Jon Harald Huseklepp, da trafikken ble satt på i den 1230 meter lange Blaksettunnelen.

- Våre veikontrakter sikrer arbeidsplasser i hele landet

Statens vegvesen mener de har valgt en kontraktsstrategi som sikrer god konkurranse når vegvesenet lyser ut veiprosjekter.

Endelig sammenhengende g/s-vei fra Gjelleråsen til Strømmen

En splitter ny gang- og sykkelvei er klar til bruk langs Bråteveien i Lillestrøm kommune. Det ble feiret med snorklipp og vintersykling denne uka.

Kryssing av Romsdalsfjorden: Ny rapport - samme konklusjon

Også denne gang konkluderer Statens vegvesen med at Rapporten viser at Møreaksen er det beste alternativet for kryssing av Romsdalsfjorden.. Alternativet innebærer flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset

Tunneloppgradering: Tiden er kommet for to sentrale tunneler i Bergen

Her er trafikken på 100.000 i døgnet på det meste. Arbeidet skal ta opp mot tre år.

Vegvesen-ansatt utnevnt som ridder av Italias Stjerneorden

Arianna Minoretti fra Statens vegvesen er tildelt ærebetegnelsen «Ridder av Italias Stjerneorden» for sitt arbeid i utlandet.

Anleggsgruppen kjøper opp Asfalt & Betong maskiner

Og skaffer seg fotfeste i Trøndelag.

Stadig mer gul stripe gjennom Setesdal

Fem kilometer med ny riksvei står nå ferdig mellom Besteland og Helle i Valle kommune. Lokalbefolkning har fått økt trafikksikkerhet, mens gjennomgangstrafikken endelig kan holde 80 km/t.

Br. Brøndbo kan få bygge GS-vei langs fylkesvei 17 på Høylandet

Så mange som ni entreprenører har gitt pris på dette oppdraget.

Nytt oppdrag: Bygg møteplasser og utvid smal fylkesvei i Gulen

Fylkesvei 5582 skal utvides på mange steder mellom Sløvåg og Byrknes.

Her kommer hovedriggen for Nye Veier-prosjektet i Lyngdal

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland er i full aktivitet med Nye Veier-prosjektet ny E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal, Agder.

E16 Sandvika: Nabo fikk høyere erstatning etter anke

Et Bærumfirma kostet på seg å anke et skjønn om erstatning etter byggingen av ny E16 Sandvika-Wøyen. Og det ga resultater. 

Lave dødstall i trafikken

I det vi går inn i årets siste måned, er antallet døde på veiene det laveste noensinne. Dette viser de foreløpige tallene for drepte i trafikken fra Statens vegvesen.

Hvem vil brøyte fylkesveiene i Sogn i minst fem år?

Vestland fylke kommer med ny driftskontrakt.

Her skal 520 km vei holdes åpen: Viken har lyst ut Follokontrakten

Det strømmer på med nye driftskontrakter.

Mesta leder hårfint i konkurranse om ny driftskontrakt for Innlandet

Driften av 535 kilometer vei i åtte år bør koste vel 230 millioner kroner, mener de to billigste entreprenørene. Men kun snaue 500.000 skiller dem.

I morgen takker M/S Randsfjordferja II av etter 72 års tjeneste

Men sine første 20 år gikk den i trafikk på Mjøsa.

Sprekkene har nå blitt større - Stavåbrua på E6 i Rennebu stenges for tungtrafikk

Sprekkene i en hovedbjelke har nå blitt større, og fram til at skadeomfanget er bedre kartlagt, må tungtrafikken omdirigeres, melder Statens vegvesen.

Hymax overtar importen av Merlo maskiner i Norge

Overtagelsen av agenturet vil skje fra årsskiftet, og den første presentasjonen av Merlo-maskinen evil være på Vei & Anleggsmessen i februar, forteller Torgeir Nustadhaugen i Hymax.

– En revitalisering av BA-Nettverket er helt nødvendig

Dette sier gründer og leder av nettverket, Inger Hokstad, som gjennom de to siste tiårhar prøvd å få en lite samkjørt næring til å enes om felles standarder, omforente formater og strømlinjeformede prosesser som vil gjøre en hensiktsmessig dataflyt mulig.

BMO vant stor kontrakt med Statens vegvesen i Troms og Finnmark

BMO Elektro skal drifte elanlegg på 861 kilometer vei og gang- og sykkelvei i Troms og Finnmark fylke.

Trangt om plassen, så her tok det litt ekstra tid

Mange er berørt av denne ombyggingen, men så ble det mye bedre enn før.

Ung jubel for ny gang- og sykkelvei i Tønsberg

Den 350 meter lange veien ble påbegynt i mai i år, og sørger for at det nå er sammenhengende gang- og sykkelvei fra Presterødkrysset og i retning Narverød.

35 000 solgt i Norge: Solid kunde fikk spesiell tunnellykt

Erik Welle-Strand i firmaet EWS har solgt tunnellykter i en mannsalder, og regner nå med at han har passert 35.000 solgte lykter av modellene Polaris/Rebel i Norge.

Heder og ære til bransjeveteraner: Nytt æresmedlem og to gullfeisler.

Olaf Rømcke i Orica kunne dele ut tre hederspriser under starten av årets Fjellsprengingskonferanse, der godt over 700 bransjefolk hadde samlet seg.

Fortsatt fri fart på Autobahn

BERLIN: Det blir ingen tempolimit på tyske Autobahn i denne omgang heller. Miljøpartiet «De Grønne» fikk ikke gjennomslag for å innføre en fartsgrense på 120 km/t da den nye regjeringen la fram sin regjeringserklæring i slutten av november.

En av de tre største Rogfast-kontraktene er nå lyst ut

En av de tre største Rogfast-kontraktene er nå lyst ut. En milepæl i byggingen av verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel, melder Statens vegvesen.

Nytt lite veioppdrag på søndre Vestlandet

Kontrakten varer i ett år, men det er opsjoner på flere år til.

Fugeoppdrag i Oslo og deler av Viken: Veisikring har laveste pris

Fire firmaer ville ha denne jobben.

De jakter på de beste veilinjene i Øst-Telemark

Tre uavhengige fagmiljøer presenterte nylig sine foreløpige resultater av linjesøk på strekningen ved bruk av verktøyet Trimble Quantm.

E6 Trondheim-Melhus: En totalentreprise står for tur

Vegvesenet skal utbedre Klettkrysset.

Riksveiene på Østlandet rustes opp: Kontrakter for 450 mill er lyst ut

Vegvesenet akter å ta et lite krafttak på veiene på Østlandet.

Fant 8369 artikler. Viser 1–50.