Arkiv

Fant 6397 artikler

Tittel Dato

Får 475.068.500 kroner for driften av 629 kilometer riksvei de neste fem årene

I dag signerte direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, og administrerende direktør i Svevia Norge, Lars Reitan, ny driftskontrakt.

Regjeringen bevilger nye 27 milliarder i koronatiltak. Ikke en krone til vei

Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet er kritiske til den passive holdningen til anleggsbransjen fra Regjeringen.

Norwegian Tunnel Safety Cluster endrer navn til VIA

I tråd med ønsker fra medlemmene har klyngen gått ut av tunnelen for å jobbe helhetlig med vei, bru, tunnel og bane. Årsmøte besluttet derfor å endre navn til VIA – Vital infrastruktur arena.

Ny kontrakt: Vegvesenet vil justere skiltingen i Sogn og Fjordane

To strekninger blir berørt.

Nannestad kommune avlyste brøytekontrakt på grunn av dårlig konkurranse

Kun ett tilbud - og det var for lite.

Veidekke får asfaltkontrakt med Hyllestad kommune

Fire firmaer var interessert i oppdraget.

Brøytekantene er 10 meter høye - men fredag åpner Suleskarveien

29. mai klokken 12 åpner Agder fylkeskommune fylkesvei 337/987 fra Brokke til Suleskard og fylkesvei 4224 fra Sirdal til Lysebotn.

Peab fikk spennende bruoppdrag i Alvdal

Peab Anlegg har signert kontrakt med Innlandet fylkeskommune om å erstatte Einunna bru på fylkesveg 29 i Alvdal og Folldal kommuner. Kontrakten har en verdi på cirka 34 millioner kroner.

Stadig våtere klima - men lover tørrere veier i Trøndelag

Statens vegvesen bruker 10 millioner koronakroner på å sikre riks- og europaveier i Trøndelag mot store vannmengder.

Tilbake hos Dynapac Norge - nå som salgs og produktsjef

John Espen Bokle ansatt som salgs og produktsjef i Dynapac Norge AS.

Nå blir det ny Skipenes bru i Nordfjordeid

Frist for å gi tilbud: 26. juni.

Denne fylkesveien i Trøndelag er overmoden for ny asfalt. Nå kommer den!

11,8 kilometer av fylkesvei 512 Nerskogsveien i Rennebu kommune skal endelig få ny asfalt.

Avlyst: Rekkverkskontrakt til 35 mill i Sogn og Fjordane

Etaten fikk klar anbefaling fra juristene.

Klart for riving av gamle Varoddbrua. Slik går Vegvesenet fram i det krevende oppdraget

Så synger hengebrua fra 1956  på absolutt siste verset. Fem måneder vil rivejobben ta, som starter 8. juni.

Koronatiltak i Setesdalen: Vegvesenet bygger 5 nye kilometer med riksvei

Og kanskje blir det litt gang- og sykkelvei også?

Tunnel fra andre verdenskrig åpnet på Hovedøya i Oslo

En tunnel bygget tyskerne bygget på Hovedøya under andre verdenskrig, er åpnet igjen 75 år etter krigens slutt.

Fem entreprenører vil bygge ny E16 i Kvamskleiva i Vang kommune

Prosjektet består av en 1,8 kilometer lang tunnel og 3,6 kilometer ny vei, og har en kostnadsramme på 666 millioner kroner.

Vegvesenet er uenige i dommen, men dropper anken etter sprengningsulykke

Hensynet til pårørende og egne ansatte, gjør at Statens vegvesen ikke anker dommen i Valdres tingrett etter sprengningsulykken i Nord Aurdal i februar 2016.

Mesta i gang med elektro i Rødølstunnelen - veiåpningen på Filefjell planlegges i september

Driftsentreprenøren Mesta vil være ferdig med elektroarbeidet i Rødølstunnelen til sommerferien, lover Statens vegvesen. Dermed ligger det an til veiåpning i september.

E18-forhandlingene mellom Oslo og Viken i ny vranglås

Forhandlingene om den nye E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum, en del av Oslopakke 3, gikk igjen i vranglås. Partene skal ha nytt møte 16. juni.

Veibruer i midt-Norge trenger vedlikehold i to år - hvem vil ha kontrakten?

Et titalls små og store bruer inngår i kontrakten.

Færder-forbindelsen skrumper inn fra fire til to felt. Fylket øyner mulighet til å spare opptil 1 milliard på prosjektet

Fylkesrådmannen foreslår for politikerne at Bypakke Tønsberg nedskaleres for å spare penger. Det vil å så fall bety at bruforbindelsen mellom Tønsberg og Færder blir på som 2-feltsvei.

Ny kontrakt: Kragerø- og Vadfosstunnelene skal rustes opp

Tilsammen er de to tunnelene på vel 1200 meter.

Seks entreprenører har gitt tilbud på koronautbedring i Sel i Gudbrandsdalen

Stian Brenden Maskinservice ligger særdeles lavt i pris.

Veidekke skal bygge 8 km ny E20 gjennom Västra Götaland

Veidekke skal bygge om veistrekningen Vårgårda–Ribbingsberg på E20. Trafikverket i Sverige valgte å utløse opsjonen i en pågående totalentreprise med samspill.

Går sammen om å etablere et felles språk innen BIM

En såkalt Modell Modenhets Indeks (MMI) for samferdselsprosjekter skal beskrive modningsgraden av objektene i BIM-modeller.

75 bruer i Trondheim skal vedlikeholdes for inntil 20 mill

Kommunen lyser ut toårig kontrakt.

Riksvei 5 skal utvides i bredden mellom Kaupanger og Sogndal

Her blir det jobb fram til juni 2021.

Nordøyvegen får 60,5 millioner i årlige fergeavløsningsmidler

Det har Samferdselsdepartementet besluttet, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt summen på utbetalingen.

Vegvesenet prøver igjen med en byggekontrakt for E39 Solavåg og Festøy fergekaier

I 2018 ble konkurransen avlyst, men nå skal det i hvert fall bli ny kai ved det ene fergeleiet.

Innlandet er i gang med å asfaltere 180 km fylkesvei

Asfaltjobbene har en verdi på rundt 150 millioner kroner.

NGI krevde opp mot 80 mill for å avgi grunn til denne gangbrua. Fikk ingenting

Drøye 2,6 dekar gikk med av tomta til NGI gikk med da gangbrua over Ring 3 i Oslo ble bygd.  Og hvor mye er det verdt. I praksis ingen ting.

Ny kontrakt: Fylkeskommunen bruker inntil 66 mill på ny bru i Lier 

Ny kontrakt på trappene: Å bygge nye Asdøla bru i Lier i Viken.

Entreprenøren oppga ikke priser i tilbudet: Vegvesenet hadde sitt på det tørre i Kofa  

Det manglet priser flere steder i tilbudet. Entreprenøren mente likevel at de ikke skulle vært avvist. Kofa så annerledes på det.

Oslo kommune har lyst ut driftskontrakt på nytt: Frist for å gi tilbud er 19. juni

Opprinnelig tilbudsfrist var 1. april, så nå ligger kommunen mer enn to måneder etter skjema.

Nå skal Bergen kommune skifte ut gategods for rundt 13 mill

Her kan entreprenøren sikre seg rammeavtale i inntil fire år.

Tre kommuner på Jæren vil kjøpe trafikkskilt for inntil 15 mill

Ny rammeavtale for to år pluss opsjoner.

Aukra kommune inngår toårige brøytekontrakter for 5 mill

Fire entreprenører skal brøyte for kommunen.

Statens vegvesen fikk ikke brukt opp 1,5 milliarder kroner som skulle gått til veier i fjor

Det liker leder for Stortingets transportkomite, Helge Orten (H), dårlig: – Jeg forventer at midlene vi bevilger blir brukt til det formålet som er beskrevet i statsbudsjettet, sier han.

Her kan det være nesten umulig å se veien, men nå skal det bli automatiske ledelys

Rogaland fylkeskommune hoster opp noen millioner for å holde veien åpen.

Fylket skal forsterke, rette ut og grøfte 14 km vei i Tana 

Det blir en del sprenging: Over 280.000 kubikkmeter.

Bertelsen & Garpestad gikk til retten og fikk stoppet tunneloppgradering i Årdal

Flage Maskin ble tildelt kontrakten. Men arbeidet med oppgraderingen må settes på vent.

Historisk for Velde - kapret sin største asfaltkontrakt på Sørlandet

Med sin kontrakt med AF Gruppen om å asfaltere hele den nye firefelts E39 mellom Kristiansand og Mandal har Velde tatt et stort jafs av asfalteringen på Sørlandet de nærmeste årene.

Ni entreprenører ønsker å bygge fire km ny fylkesvei 17 i Trøndelag

Arbeidsfellesskapet Kne/Røstad ligger lavest med et tilbud på 115 millioner kroner.

Agder fylke skal bygge gang- og sykkelveg og utbedre kurver i Sirdal

Frist for å gi tilbud: 11. juni.

Skal lønne seg å tenke klima: Vegvesenet innfører klimabonuser

Som en av de første byggherrene i verden innfører nå Statens vegvesen klimabonus for nye tiltak som kutter klimautslippene underveis i veiprosjekter.

Peab skal legge asfalt for Trøndelagskommune i to år

Inngår rammeavtale til snaue 3,7 millioner kroner.

Skal legge 1250 kilometer asfalt på fylkesveiene i Rogaland

Rundt 900 kilometer i Sør-Rogaland og rundt 350 kilometer i Nord-Rogaland skal få ny asfalt.

Kun ett, enslig pristilbud på spesiell driftskontrakt i Østfold  

Storm Elektro var det eneste firmaet  som ville gi pris på denne kontrakten.

Fersk asfaltentreprenør bygger nytt, miljøvennlig verk i Vikersund

Asfaltentreprenøren Brani øker satsingen i østlandsregionen og skal nå bygge et av Norges mest miljøvennlige asfaltverk på Snarum i Vikersund.

Fant 6397 artikler. Viser 1–50.